image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Dzięki zawartemu porozumieniu z firmą GYNCentrum z Katowic, mieszkańcy naszego miasta mogą już korzystać z mobilnego punktu pobrań wymazów typu drive-thru. O tym jednak, czy pacjenci zostaną skierowani na wymaz decydują zgodnie z nowymi przepisami lekarze POZ – mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz. Nowy punkt pobrań na parkingu Teatru Rozbark przy ul. Wojciecha Kilara 29 będzie czynny codziennie rano, a w piątki dodatkowo w godzinach wieczornych – dodaje prezydent Mariusz Wołosz.

Nowych punktów pobrań wymazów typu drive-thru powstaje z każdym dniem coraz więcej w naszym kraju. Są one jednym z elementów nowej strategii testowania pacjentów, u których występują objawy typowe dla koronawirusa. Testy będą zlecać lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej, z którymi kontaktować się będą pacjenci z infekcjami dróg oddechowych w ramach teleporady. Lekarz pierwszego kontaktu podczas rozmowy będzie decydować o dalszym postępowaniu i kierowaniu pacjentów, aby wykonali test w mobilnych punktach wymazów. Jeden z nich właśnie uruchomiono w Bytomiu – Rozbarku. Warto dodać, że jeśli wynik będzie ujemny, pacjent pozostanie pod opieką lekarza POZ, zaś w przypadku pozytywnego wyniku testu na obecność koronawirusa – osoba zakażona zostanie skierowana do placówki zajmującej się leczeniem chorób zakaźnych.

Uruchomiony w Bytomiu punkt pobrań wymazów typu drive-thru będzie działał na parkingu Teatru Rozbark przy ul. Wojciecha Kilara 29 codziennie od godz. 8.00 do 12.15, zaś dodatkowo w każdy piątek również od godz. 16.00 do 20.00. W przypadku jednak, gdy pacjent nie będzie posiadał własnego środka transportu, możliwe będzie zamówienie wymazobusa, który przyjedzie pod wskazany przez pacjenta adres. Warto jednak podkreślić, że pobranie wymazów za pośrednictwem wymazobusa, będzie się odbywało wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez lekarza Podstawowej Opieki Lekarskiej lub pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Bytomiu, koordynatorowi z ramienia GYNCentrum Sp. z o.o., która będzie realizowała taką usługę.

Punkt poboru wymazów drive-thru oraz wymazobus to dwa nowe instrumenty, które we współpracy z laboratoriami świadczącymi usługi na terenie naszego miasta, wykorzystamy podczas jesiennej fali zachorowań 
– mówi Waldemar Gawron, zastępca prezydenta Bytomia.

Warto dodać, że jesteśmy w przededniu grypy sezonowej, a wzrost osób z objawami będzie znacznie większy. Uruchomienie punktu poboru wymazów i wymazobusu z pewnością uprości obsługę pacjentów z objawami, których skierują do badania lekarze POZ. Zgodnie z nowymi przepisami to właśnie lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej decydują o tym, czy kierować pacjenta z objawami na wymazy czy też nie.

Źródło: UM Bytom