image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Przeprowadziliśmy analizy funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania, z których wynika, że, aby usprawnić jej działanie, konieczne są zmiany. Zanim jednak podejmiemy konkretne decyzje, chcemy skonsultować je z mieszkańcami – mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia. Dlatego zachęcamy do udziału w badaniu ankietowym, w ramach którego mieszkańcy Bytomia i kierowcy spoza miasta mogą wyrazić swoją opinię na temat działania strefy – dodaje Michał Bieda.

W czerwcu Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu przeprowadził diagnozę sytuacji parkingowej – pomiary zajętości, napełnienia, czasu parkowania i rotacji pojazdów w strefie i poza Strefą Płatnego Parkowania Bytomiu. Ankieterzy zapytali też kierowców o opinię dotyczącą działania SPP, cel przyjazdu do centrum miasta, deklarowany czasu parkowania w SPP oraz stawki za parkowanie. Z badań, jakie przeprowadzono wynika, że między 8.00 a 10.00, a także po godz. 14.00 zajętość miejsc parkingowych w Śródmieściu Bytomia przekracza nawet 150%. To oznacza, że w tym czasie nie ma wolnych miejsc do parkowania, a wielu kierowców krąży po ulicach centrum w poszukiwaniu wolnego miejsca parkingowego lub decyduje się zaparkować swój samochód niezgodnie z przepisami ruchu drogowego.

Podczas badań sprawdzono również czas parkowania pojazdów w SPP oraz rotację samochodów w poszczególnych obszarach, gdzie obowiązuje strefa. Jak się okazało, zdecydowana większość kierowców parkuje swoje samochody w strefie na czas poniżej jednej godziny, ale widoczna jest także tendencja do pozostawiania samochodów na miejscach parkingowych na okres od 2 do 4 godzin. Przeprowadzone przez MZDiM badania rotacji samochodów, wykazały, że najmniejsza rotacja aut występuje w rejonie placówek oświatowych, a także budynków użyteczności publicznej, jak: poczta, przychodnie, szpitale czy obiekty kulturalne. Czyli w miejscach, gdzie kierowcy często chcieliby zaparkować samochód na krótki czas, aby załatwić swoje sprawy.

Aby pozyskać pełniejszą wiedzę o funkcjonowaniu Strefy Płatnego Parkowania, prosimy mieszkańców Bytomia i kierowców spoza miasta o udział w badaniu ankietowym – mówi Paweł Wittich, zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu.

Badanie w formie ankiety, która dostępna jest TUTAJ jest kolejnym etapem diagnozy sytuacji parkingowej w Bytomiu – po pomiarach zajętości, napełnienia, czasu parkowania i rotacji pojazdów przeprowadzonych w czerwcu 2020 roku przez specjalistyczną firmę na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu.

Wypełnienie kwestionariusza zajmie około 10 minut, a odpowiedzi na takie pytania jak: częstotliwość parkowania, dostępność miejsc parkingowych, ograniczenie ruchu pojazdów w centrum miasta, rozszerzenie strefy czy okres funkcjonowania strefy z pewnością będą dodatkowym źródłem informacji związanym z planowanymi zmianami w Strefie Płatnego Parkowania.

Badanie ankietowe potrwa od 8 do 15 października. Po podsumowaniu wyniki badania opublikujemy na stronie www.bytom.pl

Źródło: UM Bytom