image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Demontaż wielkopowierzchniowej reklamy z elewacji kamienicy przy Rynku, ul. Piłsudskiego czy Józefczaka to dowód na to, że bytomscy urzędnicy podejmują skuteczne interwencje, mające na celu likwidację samowolnie zamontowanych w przestrzeni miejskiej reklam. W ostatnim czasie po raz kolejny pojawiła się wielkogabarytowa reklama na kamienicy na rogu ul. Józefczaka i Gliwickiej. W tej sprawie zainterweniował już Miejski Konserwator Zabytków oraz Wydział Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Samowolnie montowane reklamy na kamienicach, zwłaszcza tych zabytkowych to problem wielu miast w Polsce, również w Bytomiu. Za każdym razem podejmujemy jednak interwencje, aby nielegalnie wiszące reklamy zostały zdjęte lub kierujemy sprawę do PINB-u, który w oparciu o przepisy prawa budowlanego może nakazać usunięcie reklamy – mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.

W ostatnim czasie Miejski Konserwator Zabytków po raz kolejny zainterweniował w sprawie wielkopowierzchniowej reklamy u zbiegu ul. Józefczaka i Gliwickiej. Już w kwietniu konserwator nakazał demontaż reklamy i nośnika reklamowego wraz z oświetleniem. Właściciel kamienicy usunął jedynie reklamę, pozostawiając nośnik, na którym ponownie pojawiła się wielkogabarytowa reklama.

Właściciel kamienicy został wezwany do usunięcia samowolnie zamontowanej reklamy wielkogabarytowej, ale również stelaży służących do ich montażu 
– mówi Dominika Kściuczyk, Miejski Konserwator Zabytków w Bytomiu. Warto podkreślić, że kamienica znajduje się obrębie zabytkowego układu urbanistycznego starego miasta Bytomia i podlega ochronie prawnej, nakładającej na właściciela obowiązek uzyskania pozwolenia konserwatora zabytków na zamieszczanie reklam na elewacji budynku – dodaje Dominika Kściuczyk.

W sprawie montażu nielegalnej reklamy na elewacji budynku przy Józefczaka i Gliwickiej został powiadomiony również Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, który w oparciu o przepisy prawa budowlanego rozpocznie postępowanie dot. samowolnie zamontowanej reklamy na budynku.

Interwencja w sprawie montażu reklamy na kamienicy przy ul. Józefczaka nie była jedyną, jaką w tym roku podjęły służby miejskie. W kwietniu i maju Miejski Konserwator Zabytków nakazał zdjęcie reklam na budynku przy ul. Piłsudskiego, ale również na rogu ul. Podgórnej i Rynku, które podobnie, jak budynek przy ul. Józefczaka znajdują się w obrębie zabytkowego układu urbanistycznego starego miasta Bytomia i podlegają ochronie. Wezwanie miejskich służb konserwatorskich poskutkowały i obydwie reklamy zostały zdemontowane, odsłaniając elewacje kamienic.

Warto podkreślić, że od 1 stycznia 2018 roku weszły w życie kary finansowe nakładane w przypadku niestosowania się do zapisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zgodnie z którymi mogą one sięgać nawet do 500 tys. zł.

W Bytomiu trwają prace nad projektem tzw. uchwały krajobrazowej, która pozwoli jeszcze lepiej zadbać o ochronę krajobrazu. Przede wszystkim da możliwość ustalania przez samorząd zasad i warunków sytuowania szyldów, tablic i urządzeń reklamowych, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów, z jakich nośniki reklamowe mogą być wykonane.

Pracujemy nad uchwałą w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych oraz ogrodzeń. Tzw. uchwała reklamowa ma wprowadzić ład przestrzenny w mieście – mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia. O konieczności wprowadzenia regulacji w przestrzeni miejskiej mówili bytomianie podczas konsultacji społecznych, zwracając uwagę na nadmiar reklam, zbyt dużą ich wielkość i nagromadzenie w jednym miejscu, a także ograniczenie wielkoformatowych reklam – dodaje Michał Bieda.

Źródło: UM Bytom