Subscribe Now

Trending News

This site uses cookies to provide services at the highest level. Further use of the site means that you agree to their use.
image_pdfimage_print
Inhabitants, Mikołów
Uchwała reklamowa – trwa wyłożenie projektu

Projekt tzw. uchwały reklamowej ustala zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Uchwała krajobrazowa standaryzuje wygląd, rozmiary, sposób montażu oraz ilość reklam umieszczanych w przestrzeni…

Inhabitants, Tarnowskie Góry
Uchwała reklamowa przyjęta

– Celem jest uporządkowanie przestrzeni publicznej – mówi Arkadiusz Czech, burmistrz miasta. Radni miejscy podjęli dziś tzw. uchwałę reklamową. W dokumencie miasto zostało podzielone na siedem rodzajów obszarów o różnym charakterze. Przepisy regulują ilość, wielkości i rozmieszczenie reklam, nośników reklamowych, szyldów, banerów w każdym z…

Bytom, Inhabitants
Poznaliśmy opinie bytomian o reklamach

Zbyt duża ilość reklam w mieście, konieczność ich uporządkowania w przestrzeni miejskiej, zmiany w prawie dotyczące zasad umieszczenia reklam, jak również ich nadmiar w jednym miejscu, co sprawia, że są nieczytelne. To najważniejsze opinie mieszkańców zebrane podczas badań ankietowych i spacerów badawczych. W ramach konsultacji…

Skip to content