image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Projekt tzw. uchwały reklamowej ustala zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Uchwała krajobrazowa standaryzuje wygląd, rozmiary, sposób montażu oraz ilość reklam umieszczanych w przestrzeni miejskiej. W myśl uchwały miasto podzielone zostało na obszary, regulacje dotyczące nośników reklamy są zmienne, zależne od stref, w których się znajdują.

Uchwała odnosi się również do obiektów zamontowanych przed jej wejściem w życie, określa zatem terminy i zasady dostosowania istniejących, w dniu wejścia w życie uchwały, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych do zasad i warunków w niej określonych.

Wszelkie informacje na temat wyłożonego projektu uchwały będą udzielane pod numerem telefonu: 32 32 48 575 w poniedziałki w godz. od 12.00. do 15.00. i od wtorku do piątku w godz. od 8.00. do godz. 11.00.

We okresie wyłożenia (od 27 listopada do 21 grudnia) można także otrzymać wersję papierową ww. projektu uchwały w Urzędzie Miasta Mikołów, Rynek 16 (parter) w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku od godz. 8.00. do godz. 14.00.

Projekt dostępny jest również w biuletynie informacji publicznej UM Mikołów, oraz w załączniku poniżej.

W związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego, dostępność klientów do Urzędu Miasta jest ograniczona. Dlatego, w przypadku chęci zapoznania się z projektem uchwały w budynku Urzędu, uprzejmie prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu pod ww. numerem telefonu.

Uwagi do projektu uchwały można składać do Burmistrza Mikołowa z podaniem swojego imienia i nazwiska lub nazwy podmiotu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.01.2021 r. włącznie.

Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej na adres: Burmistrz Mikołowa, Rynek 16, 43-190 Mikołów lub mailowo na adres: krajobrazowa@mikolow.eu.

Źródło: UM Mikołów