image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Informujemy, że od 2 listopada 2020 r. do odwołania, w związku ze znacznym wzrostem zachorowań na COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo i dobro mieszkańców, ulega zmianie organizacja pracy Urzędu.

Obsługa interesantów odbywać się będzie w następujący sposób:

• poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 7.30 do 15.30 z przerwą na dezynfekcję pomieszczeń w godzinach od 12.45 do 13.45;

• czwartek – od 7.30 do 17.30 – z przerwą na dezynfekcję pomieszczeń w godzinach od 12.45 do 13.45.

• Kasa jest czynna w godzinach obsługi interesantów. W ostatnim roboczym dniu miesiąca kasa Urzędu jest czynna od 7.30 do 13.30, a w ostatnim roboczym dniu roku od 7.30 do 10.00. Jeżeli ostatni roboczy dzień miesiąca przypada w czwartek, wówczas kasa Urzędu czynna jest od 7.30 do 15.00. Jeżeli ostatni roboczy dzień miesiąca przypada w piątek, wówczas kasa Urzędu czynna jest od 7.30 do 11.00.

Przyjmowanie interesantów w sprawach płatności – Kasa Urzędu – pok 201 (I-piętro) – stanowisko nr 1 – (zaleca się jednak dokonywanie wpłat bezgotówkowych kartą) – Wszelkie płatności mogą być również dokonywane przelewem:
– należności z tyt. podatku, opłat skarbowych i opłat przekształceniowych (użytkowanie wieczyste) można wpłacać na konto dochodów: 62102025280000010204804953
– opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – według indywidualnych numerów kont otrzymanych w pismach.

• Przyjmowanie korespondencji odbywa się w Biurze Obsługi Interesanta – pokój 107 (parter);

• Przyjmowanie interesantów w sprawach rejestracji stanu cywilnego – Urząd Stanu Cywilnego – pok. 109 (parter);

• Przyjmowanie interesantów w sprawach ewidencji ludności, dowodów osobistych, wyborów – Wydział Spraw Obywatelskich. Ochrony Informacji i Zarządzania Kryzysowego – pok 111 i 112 (parter);

• Przyjmowanie interesantów w sprawach podatków lokalnych – pokój 201 (I-piętro) – stanowisko nr 2;

• Przyjmowanie interesantów w pozostałych sprawach odbywa się w pokoju 121 (parter) – stanowisko nr 1 i 2.

Interesanci przybywający do Urzędu będą kierowani wg kolejności do odpowiednich pomieszczeń przez pracownika Biura Obsługi Interesanta lub inną wyznaczoną osobę.

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, 
z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów (za wyjątkiem: dziecka do ukończenia 13.roku życia; osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie; osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie; osoby wymagającej pomocy tłumacza; innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów).

Przyjmowanie skarg i wniosków mieszkańców:

Burmistrz Miasta lub jego Zastępca przyjmują skargi i wnioski:

  1. telefonicznie – tel. 32 332 60 20 lub za pośrednictwem e-mail: burmistrz@pyskowice.pl;
  2. osobiście – w każdy czwartek w godzinach od 15.00 do 17.00 a w tygodniu, w którym w czwartek odbywa się sesja Rady Miejskiej, skargi i wnioski przyjmowane są w godzinach od 10.00 do 12.00, natomiast od 15.00 do 17.00 przez wyznaczonych pracowników. Przyjmowanie stron odbywać się będzie w odstępach półgodzinnych po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu godziny wizyty – tel. 32 332 60 20.

Dyżur Przewodniczącej Rady Miejskiej – w każdy czwartek w godz. 15.00 – 17.00.
W tygodniu, w którym odbywa się sesja Rady Miejskiej, dyżur jest pełniony we wtorki w godzinach od 14.00 do 15.00.
Przyjmowanie stron odbywać się będzie w odstępach półgodzinnych po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu godziny wizyty – tel. 32 332 60 60.

Dyżury Radnych według ustalonego harmonogramu po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu – bezpośrednio Radnemu lub poprzez Biuro Rady Miejskiej – tel. 32 332 60 60.

Apeluję do Państwa o ograniczenie bezpośrednich wizyt w Urzędzie oraz załatwianie, w miarę możliwości, spraw drogą listowną, telefoniczną lub za pośrednictwem usług internetowych oferowanych przez administrację publiczną, w tym za pośrednictwem: Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP i Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.
Numery telefonów i adresy poczty elektronicznej dostępne są na stronie internetowej www.bip.pyskowice.pl. Elektroniczna skrzynka podawcza: https://bip.pyskowice.pl/bipkod/063. Rekomenduję ponadto dokonywanie wszelkich płatności przelewem na konta bankowe.
Pamiętajmy, że przychodząc do Urzędu należy mieć zasłonięte usta i nos oraz zdezynfekować ręce!
Dołożymy wszelkich starań, by wprowadzone ograniczenia nie zdezorganizowały sprawności załatwianych przez Państwa spraw.


BURMISTRZ MIASTA
Adam Wójcik

Źródło: UM Pyskowice