image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Wszystkich przedsiębiorców, którzy poszukują atrakcyjnej lokalizacji dla swojej firmy zachęcamy do zapoznania się z ofertą sprzedaży działek inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie naszego miasta.
 

3 grudnia w gmachu Urzędu Miasta odbędzie się przetarg na sprzedaż działki zlokalizowanej w rejonie ulicy Budowlanej. Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 5-P czyli „Tereny zabudowy produkcyjnej, magazynowej i składowej”. Sposób zagospodarowania musi być zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Nieruchomość wyznaczona do przetargu składa się z następujących działek:
 

  • 57-919/4 o pow. 7 201m², oraz z 1/3 części działki geodezyjnej o numerze 57-916/4 o pow. 1 959m², która jest drogą dojazdową. Nieruchomość ma nieregularny kształt i jest zadrzewiona, przebiega przez nią sieć wodna, energetyczna i kanalizacji deszczowej. Cena wywoławcza netto wynosi 430 000,00zł do której należy doliczyć 23% podatku VAT. Wadium, które należy wpłacić w terminie do 30 listopada br. ustalone zostało w wysokości 50 000,00zł

Również 3 grudnia odbędzie się przetarg dotyczący działki usługowej zlokalizowanej przy ul. Śląskiej. Nieruchomość wyznaczona do przetargu obejmuje następującą działkę geodezyjną:
-51-520/18 o pow. 1 910m². Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Śląskiej. Przez północno-wschodnią część działki przebiega kanalizacja deszczowa a po zachodniej części sieci wodne. Cena wywoławcza wynosi 300 000,00zł netto do której należy doliczyć 23% podatku VAT. Wadium ustalone zostało w wysokości 50 000,00 zł i należy wpłacić je do dnia 30 listopada br.

Na dzień 9 grudnia br.  zaplanowane są przetargi na sprzedaż działek zlokalizowanych w rejonie ulicy Wyzwolenia. Nieruchomości położone są w terenie oznaczonym symbolem PT – „ Tereny produkcyjnotechniczne” – przeznaczenie podstawowe: zakłady produkcyjne, drobna wytwórczość, składy hurtowe, przedsiębiorstwa budowlane, przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, inne bazy i zaplecza. Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest wpłata ustalonego wadium, wniesiona w terminie do dnia 4 grudnia 2020r. na konto Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.

Do przetargów wyznaczone zostały następujące działki geodezyjne:

  • 33-914/1 o pow. 2 375m², oraz 1/3 część działki geodezyjnej o numerze 33-918/1 o pow. 1 629m², która jest drogą dojazdową. Nieruchomość ma kształt zbliżony do prostokąta, nie posiada bezpośredniego dostępu do podstawowego uzbrojenia. Cena wywoławcza wynosi 115 000,00 zł netto. Wadium wynosi 20 000,00 zł.
     
  • 33-915/1 o pow. 2 820m² oraz 1/3 część działki geodezyjnej o numerze 33-918/1 o pow. 1 629m², która jest drogą dojazdową. Nieruchomość ma kształt zbliżony do prostokąta i nie posiada bezpośredniego dostępu do podstawowego uzbrojenia. Cena wywoławcza prawa użytkowania wieczystego wynosi 135 000,00 zł netto. Wadium ustalone zostało w wysokości 20 000,00zł
     
  • 33-916/1 o pow. 3 960m² oraz 1/3 część działki geodezyjnej o numerze 33-918/1 o pow. 1 629m², która jest drogą dojazdową. Nieruchomość ma kształt zbliżony do prostokąta, wzdłuż wschodniej granicy przebiega sieć energetyczna. Cena wywoławcza wynosi 180 000,00 zł do której należy doliczyć 23% podatku VAT. Wadium zostało ustalone w wysokości 30 000,00zł.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w załączonych poniżej ogłoszeniach przetargowych oraz na stronie Invest in Siemianowice.

Źródło: UM Siemianowice Śląskie, autor: Marlena Jagoda _Rybacka