image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Podczas sesji Rady Miejskiej dąbrowscy radni przyjęli przedstawiony przez prezydenta Dąbrowy Górniczej Marcina Bazylaka budżet na 2021 rok. Przewiduje on dochody miasta na poziomie 935,4 mln zł oraz wydatki w wysokości 905,3 mln zł, z czego 142 mln zł na inwestycje.

W przyjętej uchwale budżetowej wpływy zostały zaplanowane z tytułu podatków i opłat lokalnych – 251 mln stanowiące 26,8% wszystkich dochodów, podatków PIT i CIT – 208,5 mln zł (22,3%), dotacji celowych – 176,2 mln zł (18,8%), subwencji – 162,5 mln zł (17,4%), środków z Unii Europejskiej – 72,7 mln zł (7,8%) oraz pozostałych źródeł dochodów – 64,5 mln zł (6,9%).

Największa część przyszłorocznych wydatków będzie przeznaczona na obszar oświaty i wychowania obejmujący m.in. bieżące funkcjonowanie szkół i przedszkoli oraz wynagrodzenia nauczycieli i pracowników placówek oświatowych. Będzie to aż 261,1 mln zł stanowiące 28,8% całości budżetu.

Na politykę społeczną, obejmującą m.in. świadczenia pomocy społecznej, świadczenia rodzinne i środki na program „500+”, przeznaczone zostanie 192,2 mln zł, które stanowią 21,2% budżetu miasta.

Trzecim obszarem pod względem wydatków jest obszar gospodarki komunalnej, na który przeznaczone zostanie 159 mln zł, czyli 17,6% przyszłorocznego budżetu. Obszar ten swoim zakresem obejmuje m.in. bieżące utrzymanie zasobów komunalnych, oczyszczanie miasta, dopłaty do wody czy dopłaty do wymiany pieców.

Wartym zaznaczenia jest również obszar transportu i łączności, na który przeznaczone zostanie 13,1% procent wydatków, czyli 118,6 mln zł. W ramach tych środków finansowany jest m.in. transport publiczny, a także remonty i bieżące utrzymanie dróg oraz inwestycje drogowe.

142 mln zł spośród wszystkich przyszłorocznych wydatków to nakłady, jakie zostaną przeznaczone na inwestycje. Najważniejsze z nich to:

  • Przebudowa układów drogowych i budowa tuneli pod torami przy dworcach w centrum miasta i w Gołonogu,
  • Modernizacja linii tramwajowej od Gołonoga do granicy z Będzinem oraz głównej osi komunikacyjnej miasta,
  • Termomodernizacja przedszkoli nr 9, 14 i 39,
  • Rewitalizacja Plan im. Harcmistrza Piotrowskiego, czyli projekt wybrany przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego,
  • Remont ul. Letniej na odcinku od Parku Zielona do wiaduktu kolejowego,
  • Budowa kanalizacji w ul. Strzemieszyckiej na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Szklanych Domów.

– Przedłożony przez prezydenta miasta projekt budżetu został przeanalizowany przez wszystkie komisje Rady Miejskiej. W trakcie posiedzeń komisji radni mieli możliwość zadawania szczegółowych pytań, a pani skarbnik udzielała wyczerpujących odpowiedzi. Poskutkowało to pozytywnym zaopiniowaniem projektu przez wszystkie komisje rady. Z pewnością pod wieloma względami będzie to budżet szczególny i tak, jak w tym roku, będzie on wymagał od prezydenta i nas radnych dużej elastyczności i podejmowania odpowiedzialnych decyzji również w trakcie roku – mówił podczas obrad radny Robert Kazimirski, przewodniczący Komisji Budżetowej Rady Miejskiej.

W głosowaniu brało udział 23 radnych. Za przyjęciem budżetu głosowało 18, a 5 było przeciw.

– Dziękuję za przyjęcie budżetu na przyszły rok, za wszystkie słowa wsparcia oraz przede wszystkim za Państwa zaangażowanie w to, co robimy w naszym mieście. Tylko dzięki wspólnej pracy możemy zaoferować naszym mieszkańcom dobry scenariusz dla Dąbrowy Górniczej – podsumował prezydent Marcin Bazylak.

Źródło: UM Dąbrowa Górnicza