image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

3 619 988,90 zł, tyle wyniesie dofinansowania na zadanie pn. „Przebudowa ul. kard. Stefana Wyszyńskiego w Pyskowicach” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przebudowa obejmie ponad kilometrowy odcinek ulicy kard. Stefana Wyszyńskiego od skrzyżowania przy Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej (z DP nr 2905S ul. Wyzwolenia) do skrzyżowania z ul. Bytomską (z DK nr 94).

W ramach zadania wyżej wymieniony odcinek drogi zostanie całkowicie przebudowany, konstrukcja drogi zostanie wzmocniona, a jezdnia uzyska stałą szerokość. Dodatkowo rów odwadniający zostanie odpowiednio wyprofilowany i wzmocniony, powstanie kanalizacja deszczowa na odcinku, który nie posiada rowów odwadniających. Dzięki poszerzeniu chodnika do 2 m bezpieczniej będzie również dla pieszych.

Przebudowa tego fragmentu drogi zwiększy atrakcyjność terenów zabudowy usługowej, usługowo – produkcyjnej i mieszkaniowo – usługowej zlokalizowanych przy tej ulicy ale przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo jej użytkowników. Jeszcze w tym roku ogłoszony zostanie przetarg na realizację tego zadania, natomiast planowany termin zakończenia prac to połowa 2022 roku.

Ogółem wartość inwestycji na dzień składania wniosku wynosiła 6 581 798,00 zł.

Jednocześnie gmina jako koszt niekwalifikowany wykona modernizację odcinka od skrzyżowania z ulicą Wyzwolenia do skrzyżowania z ulicą Nową.

Źródło: UM Pyskowice