image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

W nowobieruńskiej cześci naszego miasta stanęło 8 tablic typu pylon, które rozmieszczone są w najważniejszych historycznie miejscach. Wydział Promocji Urzędu Miejskiego zrealizował pierwszy etap Bieruńskiego Szlaku Historycznego – bardzo ważnego elementu Strategii Promocji Miasta przyjętej uchwałą w 2017 roku. Tablice posadowione są – tam gdzie to możliwe – przy ścieżkach rowerowych, tak, aby zwracały uwagę turystów i dawały im szansę na poznanie niezwykle bogatej historii Bierunia.

Pylon

 

Bieruński Szlak Historyczny to system pylonów informacyjnych umieszczonych w łatwo dostępnych, istotnych dla historii Bierunia miejscach. Zachęcamy mieszkańców i turystów do podążania szlakiem bieruńskim i poznawania historii naszego wyjątkowego miasta. Tablice są oczywiście oznakowane kodem QR – osoby zainteresowane danym obiektem lub fragmentem historii miasta, mogą poprzez zeskanowanie kodu przeczytać w internecie więcej na temat danego miejsca.

Bieruński Szlak Historyczny dzieli się na dwie części – nowobieruńską i starobieruńską. Łącznie składa się na niego 16 pylonów – po 8 w każdej z części. W pierwszej kolejności zrealizowana została część nowobieruńska. Trwają już zaawansowane prace nad etapem II – częścią starobieruńską.

Teksty historyczne do nowobieruńskiej części systemu pylonów informacyjnych opracowane zostały przez Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji). Przy ich powstawaniu Dyrektor Agnieszka Szymula współpracowała z Henrykiem Ganobisem oraz Norbertem Jarominem i Jarosławem Mokrym.

Pylon 2

Pylony informacyje umieszczone zostały w następujących lokalizacjach:

Pylon

Każda tablica zawieraja opis historyczny miejsca (w języku polskim i angielskim), rycinę obrazującą najważniejszy z historycznego punktu widzenia punkt danego miejsca, mapkę na której zaznaczona jest dana lokalizacja i jej odniesienie do innych punktów w mieście oraz komiksowa ilustracja w której Utopiec w gwarze śląskiej wygłasza kwestię związaną z danym miejscem i jego historycznym znaczeniem. (Teksty wygłaszane przez Utopca są autorstwa Marcina Melona).

Źródło: UM Bieruń