image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Zarząd Forum Organizacji Pozarządowych Działających na rzecz Osób Niepełnosprawnych, Chorych i Ich Rodzin Pod Nazwą “Razem” podpisał 7 lipca w Zabrzu umowę z Urzędem Marszałkowskim na budowę windy w Dziennym Domu Pobytu Razem przy ulicy Bytomskiej 24.

Celem inwestycji jest likwidacja barier architektonicznych w obiekcie DDP, który służy osobom z niepełnosprawnościami oraz starszym, oferując różne formy wsparcia dziennego, rehabilitację oraz działania wspomagające ich aktywizację społeczną i zawodową.

W podpisaniu umowy uczestniczyli m.in.: zastępca prezydenta miasta Krzysztof Lewandowski, wicemarszałek województwa Izabela Domogała oraz prezes zarządu Forum „Razem” Helena Budzanowska.

Samorząd województwa przyznał na to zadanie dotację ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 109 000 złotych, drugie tyle w ramach wkładu własnego na prośbę zarządu stowarzyszenia wyasygnowało ze swojego budżetu nasze miasto.

To nie jedyna forma współpracy miasta z Forum Razem. Stowarzyszenie działa w budynku przekazanym mu przez miasto w użyczenie, a dodatkowo, w ramach obowiązującej umowy partnerskiej, Zabrze partycypuje w kosztach funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu Razem.

Źródło: UM Zabrze