image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Zgromadzenie GZM zdecydowało o dofinansowaniu 29 projektów inwestycyjnych gmin na łączną kwotę ok. 63 mln złotych. To kolejna w tym roku rozdysponowana pula w ramach Funduszu Odporności. Łączny poziom wsparcia w tym roku zaplanowano na ok. 270 mln. zł.  

Fundusz Odporności ma na celu wsparcie rozwoju gmin. Jego budżet w tym roku wynosi ok. 270 mln zł. Pieniądze mają być skierowane na m.in. inwestycje związane z ograniczeniem niskiej emisji. To termomodernizacja budynków, budowa instalacji OZE, energooszczędne oświetlenie oraz modernizacja sieci ciepłowniczych.

Wsparcie można uzyskać na inwestycje związane z transportem publicznym jak np. budowa lub modernizacja zintegrowanych węzłów przesiadkowych, infrastruktura rowerowa, przystankowa oraz ruchu pieszych. Gminy mogą także pozyskać dotacje na przebudowę dróg czy też inwestycje budowlane związane z rozwojem infrastruktury m.in. szkolnictwa czy kultury.

Podczas marcowej sesji Zgromadzenia przyznano kolejną transzę dofinansowania dla 29 projektów na łączną kwotę ok. 63,5 mln. zł

Wśród projektów, które otrzymały największe kwoty dofinansowania należy wymienić Katowice. Miastu przyznano ok. 15,6 mln zł na budowę trybuny i oświetlenia Stadionu Miejskiego. Chorzów otrzyma ok. 7,7 mln zł na prace przy rozbudowie DK 79 na odcinku od estakady do ul.3-go Maja. Za 5 mln zł Bytom przebuduje basen w Szkole Podstawowej nr 28.

Budżet Funduszu odporności nie został jeszcze wyczerpany. Gminy, które dotąd nie zgłosiły swoich projektów, będą mogły to zrobić podczas kolejnych rund naboru.

Link: Lista dotychczas dofinansowanych projektów w 2024 roku- druk 505