image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Zasoby z Platformy Otwartych Danych, którą rozwija Metropolia mają być udostępnione na rządowym portalu dane.gov.pl. To jeden z głównych punktów współpracy Metropolii z Ministerstwem Cyfryzacji. Dzisiaj (17 maja b.r.) podpisano list intencyjny sprawie realizacji projektów z obszaru otwierania danych

Platforma Otwartych Danych jest projektem Metropolii rozwijanym od 2019 roku. Ułatwia dostęp w jednym miejscu do zbiorów danych samorządów lokalnych. Może z nich korzystać każdy – mieszkańcy, przedsiębiorcy i inwestorzy, naukowcy czy organizacje pozarządowe. Podpisanie listu intencyjnego otwiera drogę do opublikowania zasobów na rządowej platformie udostępniania danych publicznych.

Współpraca ma także dotyczyć inicjowania działań w zakresie realizacji polityki i promocji otwartych danych oraz współpracy przy realizacji projektów mających na celu podnoszenie kompetencji administracji w zakresie udostępniana swoich zasobów informacyjnych.

–  Namówiliśmy szereg gmin do tego, by otwierały dane i dzieliły się tym, co się w nich dzieje. Szereg aplikacji i rozwiązań zostało stworzonych właśnie dzięki takim rozwiązaniom, jakim są otwarte dane. Wierzę, że budowanie przyjaznego cyfrowego państwa jest możliwe. Zachęcam też inne samorządy, by otwierały dane – powiedział Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Na portalu Platformy Otwartych Danych znajdują się zbiory danych wytwarzanych przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, Zarząd Transportu Metropolitalnego jak również 28 gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Użytkownicy mają na niej dostęp do około 300 zbiorów danych na piątym poziomie otwartości. Zawierają one szeroką paletę informacji: od pozwoleń na budowę, przez ewidencję dróg publicznych, nieruchomości wystawione na sprzedaż aż po rejestry dotyczące zabytków oraz kluby sportowe.

W 2023 roku Metropolia pozyskała na jej rozwój blisko 4,5 mln zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dzięki temu wsparciu będzie możliwe udostępnienie kolejnych zbiorów danych, tworząc przestrzeń dla rozwoju innowacyjnych usług opartych o te dane, a także budowanie atrakcyjnej oferty dla inwestorów i mieszkańców.

Useful links: Platforma Otwartych Danych