Subscribe Now

Trending News

This site uses cookies to provide services at the highest level. Further use of the site means that you agree to their use.
image_pdfimage_print
Economy and investment, Mysłowice
Ruszył remont mysłowickich obwodnic!

Miasto Mysłowice w maju 2019 roku zawarło dwie umowy dotyczące remontu dwóch mysłowickich obwodnic – Obrzeżna Północna oraz Obrzeżna Zachodnia. Inwestycje realizowane są w ramach remontów średnich i mają na celu poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu jazdy. We wtorek 21 maja 2019 roku w mieście rozpoczęły…

Economy and investment, Mierzęcice
Budowa drogi ekspresowej S-1 (etap III)

Minister Inwestycji i Rozwoju, decyzją DLI.2.6621.66.2017.AN.9, utrzymał w mocy decyzję Wojewody Śląskiego z dnia 26 lipca 2017 r. znak: IFXIII.7820.63.2016, o zmianie decyzji Wojewody Śląskiego nr 7/2010 z dnia 17 maja 2010 r., znak: IF/IIIa/5340/13/09, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi ekspresowej…

Economy and investment, Kobiór
Przebudowa Przemysłowej

Ulica Przemysłowa została przebudowana na odcinku o długości 816,00 mb, od  wjazdu z ul. Plichtowickiej  do ul. Kobiórskiej (droga powiatowa S-4146). W ramach inwestycji oczyszczono mechanicznie istniejącą powierzchnię pasa drogowego, uzupełnienie ubytków (wyboje) asfaltobetonem na gorąco oraz wyprofilowano przekrój poprzecznego w miejscach zdeformowanych. Po oczyszczeniu…

Bieruń, Economy and investment
Strategiczna droga w Specjalnej Strefie Ekonomicznej dzięki środkom z Metropolii

W październiku ubiegłego roku uruchomiony został kolejny odcinek strategicznej dla rozwoju terenów inwestycyjnych w Bieruniu drogi – ulicy Strefowej. Zadanie pn.:„Budowa drogi oraz infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do rozwoju terenów inwestycyjnych” stanowiło kontynuację realizacji I etapu ulicy Strefowej w Bieruniu – inwestycji zrealizowanej w 2016 roku,…

Skip to content