Eksperci OECD oceniają, jak rozwija się Metropolia. To część ogólnopolskiego projektu realizowanego przez tą międzynarodową organizację. Ma on się przyczynić do poprawy potencjału administracji samorządowej. „Lepsze zarządzanie, planowanie i dostarczanie usług w jednostkach samorządu lokalnego w Polsce” to wspólny projekt realizowany przez Organizację Współpracy Gospodarczej…