image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Eksperci OECD oceniają, jak rozwija się Metropolia. To część ogólnopolskiego projektu realizowanego przez tą międzynarodową organizację. Ma on się przyczynić do poprawy potencjału administracji samorządowej.

„Lepsze zarządzanie, planowanie i dostarczanie usług w jednostkach samorządu lokalnego w Polsce” to wspólny projekt realizowany przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD),  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju obecnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przy współudziale Związku Miast Polskich. Eksperci oceniają, jak samorządy – gminy oraz powiaty realizują funkcje zarządzania publicznego oraz jak kierują rozwojem. Efektem ma być powstanie raportu zawierającego zalecenia dotyczące poprawy jakości zarządzania na rzecz mieszkańców oraz gospodarki.

W projekt zaangażowane jest miasto Katowice i dlatego też przedstawiciele OECD zainteresowali się Metropolią, zapraszając jej Zarząd  do spotkania w ramach pogłębionych wywiadów.

– To dla nas wyjątkowa okazja, by się zaprezentować, przedstawić, opowiedzieć o Metropolii, o naszych wyzwaniach i problemach przed przedstawicielami OECD. Bardzo sobie cenię tą międzynarodową organizację – której raporty cieszą się wyjątkową merytoryczną wartością i obiektywizmem- mówi Danuta Kamińska, wiceprzewodnicząca Zarządu Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii. 

– Działamy na podstawie ustawy metropolitalnej, która wyznacza nam zadania. Jesteśmy jedyną ustawową metropolią w Polsce – jesteśmy pilotażem. Ustawa dała nam więc instrumenty do tego, by koordynować, inicjować, inspirować ponadlokalne działania oraz sformalizowała zasady współpracy pomiędzy miastami i gminami. Dzięki temu mamy możliwość skuteczniejszego rozwiązywania wspólnych problemów. Mamy również wielką nadzieję, że wnioski końcowe płynące z przyszłego raportu OECD, pomogą nam i innym aspirującym samorządom do wdrażania podobnych rozwiązań. Liczę też, że doświadczenia Metropolii zainspirują gminy, powiaty i województwa do ich zastosowania- dodaje Danuta Kamińska.

Podczas popołudniowego spotkania w poniedziałek (10.02. b.r.) eksperci OECD i Zarząd Metropolii rozmawiają o m.in. specyfice działania Metropolii, planowaniu strategicznym i przestrzennym, rozwoju transportu publicznego i ochronie środowiska. Tematem są także budżet Metropolii oraz doświadczenia w realizacji zasady transparentności w zarządzaniu oraz partycypacji społecznej.

Foto: Metropolia GZM/Witold Trólka