image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Przedstawiciele Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii, KZK GOP, MZK Tychy i MZKP Tarnowskie Góry we wtorek (19 grudnia) podpisali porozumienie integrujące taryfy dla biletów jednorazowych. Zapisy wejdą w życie od 1 stycznia 2018 roku.

Wspólne bilety jednorazowe, większa elastyczność podróżowania, bezpłatne przejazdy dla dzieci i młodzieży do 16 lat. To najważniejsze zapisy, które znalazły się w porozumieniu zawartym pomiędzy GZM, KZK GOP, MZKP i MZK ws. ustanowienia zintegrowanego systemu taryfowo – biletowego na obszarze Metropolii.

Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii podkreśla, że jest to pierwszy krok do pełnej integracji transportu publicznego w 41 miastach i gminach, tworzących Metropolię.

– Wprowadzenie wspólnych biletów jednorazowych było pierwszym i najważniejszym zadaniem, które sobie wyznaczyliśmy. To komunikacyjna rewolucja. Mieszkańcy Metropolii w końcu będą mogli swobodniej podróżować po jej obszarze i  nie będą musieli martwić się czy jadąc autobusem, tramwajem lub trolejbusem, skasowali odpowiedni bilet. Metropolia jest narzędziem, które pozwala nam przezwyciężać problemy, od lat uwierające mieszkańców aglomeracji – mówi Karolczak.

Odnosząc się do wprowadzenia bezpłatnych przejazdów dla dzieci i młodzieży do 16 lat, podkreślał, że dotąd uprawnienie to nie zostało przyznane w Polsce na taką skalę. Jeśli już – dotyczyło pojedynczych miast lub gmin. Od Nowego Roku obejmie cały obszar GZM.

– Chcemy w ten sposób propagować wśród najmłodszych mieszkańców postawy proekologiczne i utrwalać nawyk korzystania z transportu publicznego. Komunikacja miejska ma szansę stać się konkurencyjna. Rodzice, odwożąc swoje pociechy (do 16 lat – przyp. red.) na przykład do szkoły, będą musieli skasować tylko bilet dla siebie – dodawał.

Henryk Szudy, przewodniczący zarządu MZKP Tarnowskie Góry wyjaśnia, że współpraca między MZKP i KZK GOP w zakresie zintegrowanego systemu taryfowo – biletowego funkcjonuje już od 1994 roku.

– Władze samorządowe gmin uczestników Związku oraz pasażerowie doceniają zalety takiego rozwiązania, dlatego też z uznaniem przyjęliśmy informację o działaniach Zarządu Śląsko-Zagłębiowskiej  Metropolii, których celem jest stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji zbiorowej na terenie całej Aglomeracji Górnośląskiej. Popieramy każde działanie, którego celem jest stworzenie jednolitego systemu publicznego transportu zbiorowego – mówi przewodniczący MZKP.

Andrzej Dziuba, prezydent Tychów zwraca uwagę, że miasto aktywnie włączyło się w przygotowania nowej taryfy, aby pasażerowie MZK również z tych zmian mogli skorzystać.

–  Nie było to łatwe, bo dziś ceny w MZK Tychy są niższe niż w KZK GOP. Nowa taryfa, która ma obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku, zakłada, że ceny biletów przy zakupie drogą elektroniczną pozostaną w Tychach na niezmienionym poziomie, w wersji papierowej różnica wyniesie 20 groszy, ale za to tyszanie w ramach jednego biletu będą mogli podróżować po całej metropolii, także autobusami i tramwajami KZK GOP – wyjaśnia Dziuba.

– Nareszcie przemieszczając się z jednego miasta do drugiego nie będziemy musieli zastanawiać się, jaka w nich obowiązuję taryfa i kupować na jedną podróż kilka biletów. To duże ułatwienie dla pasażerów i pierwszy ważny przykład zmian w regionie po utworzeniu metropolii – dodaje.

Jednym z sygnatariuszy porozumienia jest również Krzysztof Obrzut, wójt gminy Rudziniec (pow. gliwicki). W miejscowości tej przewozy pasażerskie wykonuje firma Grand Tour Venus  z Ozimka, a gmina nie stanowi cen usług pasażerskiego transportu zbiorowego. Do czasu zmiany zasad organizacji transportu zbiorowego w tej gminie, przewozy pasażerskie realizowane będą poza zintegrowanym systemem taryfowo-biletowym Metropolii.

– Gmina Rudziniec jest zainteresowana  metropolitalnym zintegrowanym transportem zbiorowym – zapewnia Krzysztof Obrzut.

– Po nieudanej próbie organizacji transportu zbiorowego przez KZK GOP, musieliśmy wystąpić ze struktur związku komunikacyjnego i sami zorganizować transport dla mieszkańców gminy. Problemem był brak zgód na finansowanie tak zwanych wozokilometrów na terenie miast  sąsiednich, do których chcą dojeżdżać nasi   mieszkańcy gminy. Proponowane rozwiązanie z przesiadką na granicy gmin nie uzyskało naszej zgody – wyjaśnia decyzję o wystąpieniu ze struktur KZK GOP.

– Liczymy, że transport metropolitalny rozwiąże ten problem i nie obciąży to zbytnio budżetu gminy. Rozwiązaniem mógłby  być transport metropolitalny obejmujący również pasażerskie  przewozy kolejowe i w tym  wypadku mieszkańcy poprzez punkty przesiadkowe w Rudzińcu i Pyskowicach, koleją dojeżdżaliby do miast metropolii – dodawał.

Wójt gminy Rudziniec podkreślał, że bezpłatne przejazdy dla dzieci i młodzieży do 16 lat obejmą również najmłodszych mieszkańców tej gminy.

– Nasi uczniowie: przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, również od 1 stycznia 2018 roku mają zapewniony  bezpłatny transport poprzez zakup biletów miesięcznych. Każdemu zainteresowanemu uczniowi gmina finansuje bilet miesięczny. Podpisane porozumienie pozwoli również naszym uczniom na bezpłatne podróżowanie nie tylko po terenie Gminy Rudziniec ale również po wszystkich miastach i gminach Śląsko – Zagłębiowskiej Metropolii – zapewniał.