image_pdfimage_print
image_pdfimage_print


Drony świadczące usługi w przestrzeni powietrznej miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Tak może wyglądać przyszłość naszego regionu w perspektywie kolejnych lat. Metropolia ma ambicje stać się pierwszą w Polsce „doliną dronową” i na drodze do osiągnięcia tego celu współpracuje z silnymi partnerami: Urzędem Lotnictwa Cywilnego, Polską Agencją Żeglugi Powietrznej i Ministerstwem Infrastruktury. Przedstawiciele wszystkich tych instytucji uczestniczyli w debacie podczas konferencji JARUS 2019 w Katowicach.

Możliwości wykorzystania dronów wydają się nieograniczone – to jeden z wniosków płynących z debaty, która odbyła się w poniedziałek (25 marca) w Katowicach. W dyskusji wzięli udział: Kazimierz Karolczak, przewodniczący Metropolii GZM; Piotr Samson, prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego; Małgorzata Darowska, pełnomocnik Ministra Infrastruktury ds. bezzałogowych statków powietrznych; Michał Wojas, prezes firmy FlyTech UAV oraz Krzysztof Kutwa z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Debata odbyła się w ramach konferencji JARUS (Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned Systems). Jest to największe tego typu wydarzenie, które zrzesza władze lotnicze ds. tworzenia przepisów o systemach bezzałogowych. W tegorocznej konferencji bierze udział 59 delegacji z całego świata. Wydarzenie odbywa się od 25 do 29 marca i ma charakter zamknięty. Wyjątkiem był pierwszy dzień, podczas którego można było wziąć udział w debacie na temat przyszłości polskich miast i tego, jak drony mogą zmienić przestrzeń powietrzną.

Dyskusja była zorientowana wokół projektu, jakim jest Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów (CEDD). Metropolia przystąpiła do demonstratora zdając sobie sprawę, że bezzałogowe statki powietrzne nie muszą tylko służyć rozrywce (fotografia i filmowanie), ale mogą mieć także duże znaczenie dla sektora biznesowego i usługowego. Mowa o takich działaniach jak kontrolowanie dzikich wysypisk czy koordynowanie akcji ratunkowych, a w dalszej pespektywie także transport paczek, lekarstw albo nawet krwi. Przewodniczący GZM Kazimierz Karolczak przy tej okazji podkreślał, że Metropolia została powołana do rozwoju społeczno-gospodarczego 41 gmin członkowskich, zaś rozwój sektora BSP może mieć faktyczne przełożenie na poprawę jakości życia mieszkańców.

Podczas debaty wskazano, że technologia dronowa już teraz jest bardzo zaawansowana. Aby jednak wspomniane loty w przestrzeni miejskiej były możliwe, konieczne jest utworzenie odpowiednich regulacji prawnych. Nad tym czuwa m.in. Urząd Lotnictwa Cywilnego. Prezes tej instytucji, Piotr Samson, mówił w tym kontekście o potrzebie stworzenia takiego prawa, które z jednej strony zagwarantuje pełne bezpieczeństwo dla mieszkańców, natomiast z drugiej – będzie na tyle elastyczne, aby nie ograniczać sektora naukowego i biznesu, które będą szukać kreatywnych sposobów na wykorzystanie dronów.

Podczas wydarzenia przytoczono również dane z Białej Księgi Rynku Bezzałogowych Statków Powietrznych. Dokument ten został opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury wraz z Polskim Instytutem Ekonomicznym. Wskazano w nim, że wartość rynku dronów wyniesie 3,26 mld zł do 2026 roku, natomiast korzyści pośrednie, jakie przyniesie integracja dronów i gospodarki, mogą wynieść nawet 576 mld zł.

Ponieważ potencjał rynku BSP jest tak duży, Metropolia chce go wykorzystać jako pierwsza w Europie. Stąd też udział w innych inicjatywach, jak Urban Air Mobility, do której GZM przystąpiła w lutym tego roku. Ideą tej inicjatywy jest przeniesienie części transportu do przestrzeni powietrznej. Innym działaniem jest zainicjowany niedawno DroneLAB Środowisko, który pozwoli wypracować wspólne standardy wykorzystania dronów do ochrony środowiska.  

Zapis wideo z całej debaty można obejrzeć poniżej: