image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Po zimowej przerwie do swoich prac wrócili wykonawcy remontów na mikołowskich drogach.

Największą inwestycją transportowo-drogową najbliższych lat będzie oczywiście budowa centrum przesiadkowego i związanych z nim połączeń drogowych, ale urząd planuje także wykonanie szeregu remontów istniejących i budowę nowych odcinków drogowych w mieście.

Ulica Kosów po nowemu

Na początku kwietnia po zimowej przerwie przekazano wykonawcy plac budowy na ul. Kosów. Wykonano stabilizację podłoża, ułożono kolejne warstwy jezdni, krawężniki i utwardzenie  asfaltowe. W trakcie prac wymieniono także gazociąg biegnący w linii drogi, jego stan techniczny budził bowiem zastrzeżenia. Modernizowany odcinek ma 370 m długości, koszt inwestycji to około 450 tys. zł. Ulica w najbliższych dniach zostanie oddana do użytku.

Jak zapowiadali…

Trwają prace na ul. Zawilców. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Mateusza Handla zastępcy burmistrza, rozebrany został już szpecący to miejsce mur oporowy i stare ogrodzenie, które zostanie zastąpione nowym. Powstaną tu nowe chodniki i nowa asfaltowa nawierzchnia. Inwestycja powinna zostać zakończona do 30 czerwca.

– Remonty bieżące i utwardzanie dróg gruntowych to działania znajdujące się wśród priorytetów tej kadencji. W naszych planach mamy wykonanie nakładek asfaltowych na większości z ok. 30 „gruntówek” w mieście. Spora część z nich to obrzeża miasta, ale te właśnie tereny bardzo gęsto się zabudowują, nowi mieszkańcy Mikołowa osiedlają się przede wszystkim poza centrum, w miejscach bardziej ustronnych. Przy utwardzaniu dróg niezwykle istotną kwestią jest uregulowanie własności gruntów – to są nasze najbliższe plany – następnie będziemy mogli przejść do utwardzania dróg – tłumaczy Mateusz Handel zastępca burmistrza Mikołowa.   

Południowa do przebudowy

Tak ma stać się z ulicą Południową, która wkrótce zostanie przebudowana. – Droga ta spełnia szereg kryteriów, które gmina bierze pod uwagę, by móc ją utwardzić – m.in. kwestie uregulowania własności terenu, gęstość zabudowy i natężenie ruchu, istniejącą infrastrukturę podziemną. Inwestycja będzie realizowana II-etapowo. W tym roku wyremontowany zostanie odcinek ul. Południowej długości 355m oraz łącznik do ul. Stara Droga. W drugim etapie  utwardzimy pozostałą część ul. Południowej, a także wybudujemy  łącznik do ul. Przyjaciół. W środę 24. kwietnia władze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zaaprobowały nasz wniosek o dofinansowanie inwestycji kwotą ok. 480 tys. zł – mówi Stanisław Piechula burmistrz Mikołowa. Oprócz tego przywozimy z Metropolii kolejne 450 tys. zł dofinansowania na inne inwestycje w mieście – dodaje burmistrz.

Asfaltowanie w Bujakowie

Kolejna ulica, która otrzyma nową nawierzchnię to ulica Myśliwska-Szkolna (1354m). Asfalt zostanie położony na odcinku od przejazdu kolejowego do adresu Szkolna 7. Wymiana podbudowy, nowa nakładka asfaltowa, odtworzenie rowów odwadniających – te prace już niedługo zostaną wykonane. W 50% inwestycję finansuje Polska Grupa Górnicza. Jest to związane z wpływem eksploatacji górniczej na ten teren.

A w planach są już kolejne inwestycje drogowe – m.in. ulica Zielona na Recie (921 m) i inne gruntówki.

Źródło: UM Mikołów