image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Miasto Mysłowice podpisało umowę o dofinansowanie ze środków unijnych projektu, w ramach którego powstanie parking „Bike&Ride” wraz z trasami rowerowymi obejmującymi obszary Piasek – Stare Miasto – Promenada – Brzęczkowice – Rymera – Chopina – Bończyka.

Koszt projektu to ponad 20 mln zł z czego blisko 17 mln zł to kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Działanie: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, Poddziałanie: 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT.

Parking Bike&Ride powstanie przy ul. Oświęcimskiej w rejonie przejścia podziemnego. Zadanie obejmuje nie tylko budowę samego parkingu, ale także zagospodarowanie tunelu łączącego ul. Oświęcimską z ul. Powstańców. W pierwszej kolejności projekt przewiduje m.in.: remont i przebudowę istniejącego przejścia wraz z zadaszeniem nad zejściami, budowę windy jako elementu komunikacji pionowej, a także obiektów małej architektury, odtworzenie schodów ruchomych, budowę wiat na rowery oraz zadaszenia dla pasażerów, czekających na komunikację miejską, powstanie pylonu samoobsługowego do naprawy rowerów, przebudowanie murów oporowych od strony północnej, montaż oświetlenia, a także nasadzenie drzew ozdobnych i trawy. Drugi element inwestycji to budowa dróg rowerowych jako dróg dojazdowych dla budowanego parkingu, utworzenie miejsc postojowych w obrębie ul. Słupeckiej i ul. Armii Krajowej, a także na obszarze, istniejącego już miasteczka rowerowego. Łącznie powstaną 54 miejsca postojowe dla rowerów. Dodatkowo w każdym punkcie postojowym będą znajdować się stacje naprawy rowerów. Drogi rowerowe przebiegać będą przez ulice: Gwarków, Jana III Sobieskiego, Stawową, Kaczą, Strażacką, Powstańców, Portową, Oświęcimską, Ks. Kardynała A. Hlonda, Gen. Jerzego Ziętka, Adama Mickiewicza (wraz z kompleksową przebudową drogi), Armii Krajowej, Mikołowską, Kwiatową, Morcinka, Fryderyka Chopina, Moniuszki oraz Promenadę. Łączna długość ciągów pieszo-rowerowych to 7498 mb.

Koszt inwestycji to 20 530 480,97 zł z czego 16 784 671,03 zł to suma dofinansowania.

Termin zakończenia realizacji zadania planuje się na 30 czerwca 2022 r.

Źródło: myslowice.pl