image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

To już trzecie w tym roku Forum NGO Bytom, w którym brały udział nie tylko organizacje non profit, ale też grupy nieformalne oraz mieszkańcy Bytomia, działający na rzecz lokalnej społeczności.

Społecznicy, których tego dnia odwiedził prezydent Mariusz Wołosz, rozmawiali m.in. o programie współpracy trzeciego sektora z miastem, nowych zadaniach oraz konkursie grantowym na mikrodotacje skierowanym do ngo-sów.

Przypomnijmy, że na poprzednim spotkaniu jednomyślnie przyjęto do stosowania opracowaną przez zespół roboczy Kartę Zasad Forum NGO. Podczas spotkania  zachęcano uczestników do podpisana deklaracji, która ma na celu tworzenie sieci współpracy i wspieranie integracji bytomskiego trzeciego sektora.