image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Eksperci ze środowisk naukowych, gospodarczych, społecznych i z samorządów będą doradzać Metropolii w działaniach związanych z rozwojem nowoczesnego systemu mobilności w miastach. Podczas konferencji Impact mobility rEVolution, która odbywała się w Katowicach, prace zainaugurowała Rada ds. nowoczesnej mobilności. Będzie doradzać Metropolii oraz opiniować strategiczne plany związane z rozwojem koncepcji mobilności jako usługi, której celem jest zintegrowanie różnych środków transportu – komunikacji miejskiej oraz transportu współdzielonego.     


Stawiamy na zrównoważoną mobilność miejską, aby harmonijne łączyć różne możliwości przemieszczania się – mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.


To nie tylko transport publiczny – kołowy czy szynowy, ale także transport współdzielony. Chcemy, żeby to był system ekologiczny i efektywnie wykorzystujący współczesne technologie. Nowoczesna mobilność, do której dążymy, pozwoli nam odzyskać to, co jest najważniejsze – czas. Czasu nie kupimy, a zamiast tracić go stojąc w korkach, można go wykorzystać znacznie lepiej. Wprowadzając zmiany w tym zakresie chcemy skorzystać z doświadczenia i wiedzy ekspertów, dlatego podjęliśmy decyzję o powołaniu Rady ds. nowoczesnej mobilności – dodaje.

W skład zespołu liczącego 23 osoby weszli przedstawiciele środowisk naukowych, firm, organizacji pozarządowych oraz urzędów miejskich zajmujących się rozwojem mobilności. W radzie swoje przedstawicielstwa mają m.in. Zarząd Transportu Metropolitalnego, Politechnika Śląska, Next Bike Polska, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, Fundacja 4E. Powołanie rady było jedną z rekomendacji zawartych w analizie przygotowanej dla Metropolii przez Stowarzyszenie Mobilne Miasto. Opracowanie to przedstawia szanse, możliwości oraz zbiór rad, dzięki którym mobilność w miastach Metropolii mogłaby zostać unowocześniona i usprawniona.


Nowoczesna mobilność to jest to, czego potrzebuje Metropolia. Może ona przecierać szlaki. Nowoczesna mobilność to multimodalność i sposób korzystania z transportu publicznego- mówi  Adama Jędrzejewski ze Stowarzyszenia Mobilne Miasto.

Do zadań Rady należeć będzie m.in. opiniowanie inicjatyw i projektów Metropolii związanych z rozwojem mobilności oraz współpraca przy rozwoju koncepcji mobilności jako usługi (MaaS, Mobility as a Service). Koncepcja MaaS zakłada docelowe zintegrowanie różnych środków transportu dostępnych na danym obszarze w jednej aplikacji, za pomocą której można zaplanować swoją podróż, otrzymać podpowiedzieć z jakich środków transportu będzie najefektywniej skorzystać, aby jak najszybciej dotrzeć do wyznaczonego celu oraz dokonać w niej płatności za przejazd.

Rada ma też opiniować projekty rozwijane w ramach programu Harmony. Od czerwca Metropolia i Zarząd Transportu Metropolitalnego uczestniczą w realizacji tego międzynarodowego projektu finansowanego ze środków programu naukowo- badawczego Horyzont 2020. Efektem współpracy będzie przygotowanie modelowego pakietu rozwiązań dla transportu i planowania przestrzennego oraz rekomendacji
związanych z wykorzystaniem do celów transportowych dronów i pojazdów autonomicznych.

Rada ma być też zaangażowana w działania mające na celu wspieranie rozwoju elektromibilności opartej na pojazdach napędzanych energią elektryczną magazynowaną w akumulatorach jak i produkowaną w ogniwach wodorowych.

Eksperci mają też współpracować nad „Planem zrównoważonej mobilności miejskiej”, który powstaje we współpracy ze Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego.  Plan ten jest przygotowywany przez wspólny zespół Metropolii GZM oraz Związku Gmin i Powiatów Subregionu. Jego realizacja ma zapewnić mieszkańcom miast sprawne i bezpieczne przemieszczanie się.

Plan zrównoważonej mobilności miejskiej powstaje w ramach projektu realizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury, Komisją Europejską, Inicjatywą Jaspers oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Ma on na celu wsparcie miast w przygotowaniu planów zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP). Do uczestnictwa w nim zgłosił się m.in. Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego, którego większą część stanowią gminy wchodzące w skład Metropolii GZM.

Miasta uczestniczące w projekcie zobowiązały się między innymi do sfinansowania i wykonania opracowań i analiz niezbędnych do przygotowania SUMP i wdrożenia tych ustaleń. Podczas prac mogą liczyć na współpracę z ekspertami z inicjatywy Jaspers.

– W pracach nad planem SUMP możemy wykorzystać nasze doświadczenia związane z organizacją i integracją komunikacji miejskiej, planami wprowadzenia kolei metropolitalnej, integracji systemu rowerów miejskich. Mamy też wypracowane Rekomendacje dla rozwoju nowoczesnej mobilności w Metropolii- tłumaczy Jacek Woźnikowski, dyrektor Departamentu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Współpracy Urzędu Metropolitalnego.

Zespół liczy 20 osób. To przedstawiciele Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Zarządu Transportu Metropolitalnego, 6 gmin pełniących funkcję liderów metropolitalnych Podregionów oraz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. W przygotowywanym planie SUMP powinny się znaleźć m.in. odpowiedzi dotyczące sposobów łączenia różnych systemów transportu, rozwoju infrastruktury a także wpływu na ochronę środowiska i zapewnienia bezpieczeństwa przemieszczającym się mieszkańcom.

Czytaj również:  Rekomendacje dla rozwoju nowoczesnej mobilności

Czytaj również: W stronę nowoczesnego modelu transportu. Metropolia przetestuje rozwiązania
międzynarodowego konsorcjum.