image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Nawet 99 proc. dofinansowania mogą otrzymać uczelnie wyższe działające na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Wspierania Nauki. Nabór wniosków o przyznanie dotacji właśnie został uruchomiony, a w ciągu trzech najbliższych lat do rozdania jest 8 milionów złotych! Dzięki funduszowi studenci będą mogli wziąć udział w zajęciach prowadzonych przez światową ekstraklasę naukowców z takich uniwersytetów jak np. Harvard, Stanford czy Cambridge.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia to 28 uczelni wyższych, na których kształci się blisko 120 tys. studentów. Wkrótce do swojego naukowego CV będą mogli dopisać udział w wykładach, seminariach lub laboratoriach prowadzonych przez wybitnej klasy naukowców, wykładających na co dzień w pierwszej dwudziestce najlepszych uczelni na świecie.

Nawet 99 proc. kosztów związanych z wynagrodzeniem zaproszonego naukowca, dofinansuje Metropolia w ramach Funduszu Wspierania Nauki. Metropolia chce w ten sposób pomóc uczelniom w podnoszeniu atrakcyjności ich oferty naukowej i edukacyjnej oraz zachęcić studentów do tego, by związali swoją przyszłość z jej miastami i gminami – tu zamieszkali, a po skończeniu nauki mogli realizować się zawodowo.

– W ręce naszych uczelni oddajmy decyzję dotyczącą tego, którzy to będą naukowcy. Niemniej jednak patrząc na aktualne wyniki czterech najbardziej prestiżowych rankingów światowych, będą to wykładowcy m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Singapuru albo Chin   – mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Metropolii.

Co istotne uruchomiony właśnie nabór będzie odbywał się w sposób ciągły. To znaczy, że uczelnie, w dowolnym momencie roku, będą mogły zwrócić się do Metropolii z wnioskiem o dofinansowanie przygotowywanego przez nie projektu. Przez trzy najbliższe lata będą mogły otrzymać łącznie 8 milionów złotych: po 3 mln zł w roku 2020 i 2022 oraz 2 mln zł w 2021.

– Mamy nadzieję, że współpraca nawiązana w trakcie trwania konkretnego projektu, będzie kontynuowana również w przyszłości i pozwoli na przykład doktorantom skorzystać z możliwości odbycia zagranicznego stażu na macierzystej uczelni wybitnego naukowca – dodaje Karolczak.

Składając wniosek o przyznanie dotacji, uczelnie będą musiały przedstawić CV światowej klasy naukowca, jego wstępną zgodę do wzięcia udziału w planowanym projekcie, jego dorobek naukowy oraz zaprezentować opis i zakres planowanej współpracy np. liczbę wykładów otwartych, indywidualnych konsultacji oraz czas trwania specjalistycznego seminarium. Dotacje będzie można otrzymać na jednostkowe wydarzenia, ale premiowane będą pobyty dłuższe, które potrwają dłużej niż jeden miesiąc. Dodatkowe punkty będzie można również uzyskać, jeśli uczelnie z Metropolii będą współpracować ze sobą podczas realizacji danego projektu – chodzi np. o wymianę studentów czy poprowadzenie przez zaproszonego naukowca zajęć na partnerskiej uczelni. Dofinansowanie otrzymane w danym roku budżetowym, będzie musiało zostać rozliczone do końca grudnia.

Regulamin Metropolitalnego Funduszu Wspierania Nauki oraz wniosek znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.metropoliagzm.pl/artykul/31846/125720/ogloszenie-o-naborze-wnioskow