image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Zespół Szkół nr 3 w Rudzie Śląskiej proponuje nowe możliwości kształcenia zawodowego. Placówka podpisała porozumienie z Tauron Dystrybucja S.A.

– Chcemy w naszej szkole kształcić tak, aby dzisiaj uczniowie, jutro absolwenci, a pojutrze pracownicy dobrze radzili sobie na rynku pracy – mówi Teresa Isakiewicz, kierownik szkolenia praktycznego w ZS nr 3.

Tauron będzie wspierać placówkę w ramach tzw. bloku energetycznego, czyli zajęć szkolnych i pozaszkolnych z tego zakresu prowadzonych przez pracowników firmy. Projekt obejmie uczniów kształcących się w zawodzie technik elektryk od pierwszej do czwartej klasy. Współpraca przewiduje udostępnianie szkole sprzętu, podzespołów, norm i instrukcji, dokumentacji technicznej i innych materiałów mających wartość edukacyjną, które są potrzebne do realizacji zajęć.

Firma oferuje również panele dyskusyjne połączone z wyjazdami do obiektów energetycznych, a także spotkania ze specjalistami – energetykami. W planach są również wyjazdy zawodoznawcze, których celem będzie promocja zawodu i pracy w sektorze energetycznym. Dla tegorocznych praktykantów Tauron przygotował również konkurs „Praktykant Roku Tauron Dystrybucja”.

Przypomnijmy, że Tauron Dystrybucja S.A. jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce. Odpowiada za rozwój, eksploatację i utrzymanie sieci elektroenergetycznych na terenie południowej Polski. Jest to kolejny partner szkoły w kształceniu zawodowym. Od kilku lat rudzka placówka aktywnie współpracuje ze znaczącymi przedsiębiorstwami reprezentującymi branże, w których kształci.

– Uczniowie klas górniczych uczestniczą w programie stypendialnym Polskiej Grupy Górniczej – przypomina Teresa Isakiewicz. – Indywidualne umowy podpisane między uczniami i ich rodzicami a PGG dają szanse otrzymywania comiesięcznego stypendium w kwocie 200 -250 zł. Poza tym najlepsi uczniowie kierunku technik elektryk i technik górnictwa podziemnego na zakończenie roku szkolnego są nagradzani roczną nagrodą pieniężną w wysokości tysiąca zł – mówi.

Szkoła współpracuje również z firmą Energoprojekt Katowice S.A. Jej przedstawiciele organizują prelekcje, warsztaty oraz wyjazdy. Najlepsi uczniowie również otrzymują stypendia ufundowane przez to przedsiębiorstwo.

– Szczególne miejsce wśród firm, z którymi współpracujemy zajmuje PK Elektro Sp. z o.o. – mówi Teresa Isakiewicz. – Od lat nasi uczniowie kształcący się w zawodzie technik elektryk odbywają tam swoje miesięczne praktyki zawodowe. Obie strony z tej współpracy są bardzo zadowolone, czego potwierdzeniem jest fakt podejmowania pracy przez absolwentów właśnie w PK Elektro – podkreśla.

Wycieczki zawodowe, prelekcje, a przede wszystkim praktyki organizowane są również we współpracy m.in. z firmami: Alstom Konstal, Sutco Polska, Innova Service, Huta Pokój i Sileman.