image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

W związku z niepokojącymi sygnałami docierającymi do Rzecznika Konsumentów w Sosnowcu od mieszkańców Naszego Miasta, dotyczącymi nieuczciwych praktyk rynkowych jakich dopuszczają się organizatorzy tzw. pokazów i prezentacji towarów oraz usług, uprzejmie zachęcamy i prosimy o zapoznanie się ze szczegółami kampanii prowadzonej pod patronatem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pn. „Poznaj swojego kontrahenta”. To akcja informacyjno – edukacyjna adresowana do podmiotów wynajmujących pomieszczenia na pokazy komercyjne.

Organizatorzy szczególny nacisk kładą na przestrzeganie praw konsumentów i etyczne zachowania w biznesie. Materiały i informacje znajdą Państwo na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Federacji Konsumentów oraz Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej

Ze  swej strony, w oparciu o informacje napływające od konsumentów pragnę zwrócić Państwa uwagę na niepokojące zjawiska na rynku, w tym nieuczciwe sposoby nakłaniania konsumentów do udziału pokazach oraz nabywaniu towarów i usług, czy praktyki polegające na wprowadzaniu konsumentów w błąd co do prawdziwego celu i charakteru organizowanych spotkań, przysługujących  konsumentom praw . Przedsiębiorcy organizujący pokazy lub działający na ich zlecenie telemarketerzy często bez wymaganej prawem zgody na kontakty marketingowe namawiają na udział w prezentacjach handlowych pod pretekstem wykładów o zdrowiu, bezpłatnych badań, przyznania voucherów czy innego rodzaju gratyfikacji, ukrywając handlowy charakter przedsięwzięcia. Zdarzają się także przypadki wprowadzającego w błąd powoływania się na udział czy patronat Miasta Sosnowca jako argumentu mającego przydać wiarygodności zaproszeniu. Ofiarami takich działań są przede wszystkim seniorzy. Ochrona tej grupy konsumentów jest poważnym wyzwaniem dla organów i instytucji tworzących system ochrony konsumenckiej w Polsce. Z racji cech fizycznych (gorszy wzrok i słuch, spowolnione reakcje) i charakteru (dobre wychowanie, wiara w ludzi) ta grupa społeczna jest w szczególny sposób narażona na nieuczciwe praktyki rynkowe. Wielu przedsiębiorców wykorzystuje tę sytuację, prowadząc działalność na pograniczu prawa, naganną etycznie lub wręcz przestępczą – informuje Adrianna Peć, Miejski Rzecznik Konsumentów w Sosnowcu.

Podczas pokazów, prezentacji, wykładów i przy innych okazjach nieuczciwi przedsiębiorcy poddają konsumentów (w tym seniorów) zaawansowanym metodom i technikom marketingowym, którym trudno się oprzeć. W rezultacie konsumenci nabywają rzeczy wątpliwej jakości i skuteczności, zazwyczaj za cenę znacznie odbiegającą od ich obiektywnej wartości rynkowej, często zaciągając na ten cel wieloletnie zobowiązania kredytowe.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą, aby zachowali Państwo szczególną ostrożność, wynajmując pomieszczenia na wydarzenia, które mogą mieć charakter handlowy. Często wystarczy poprosić organizatora o dodatkowe informacje lub sprawdzić w intrenecie, czym zajmuje się osoba/ spółka organizująca pokaz i czy są na jej temat negatywne opinie. Na stronie UOKIK www.uokik.gov.pl dostępne są informacje o ostrzeżeniach konsumenckich, prowadzonych przez Urząd postępowaniach oraz decyzjach wydanych przez Prezesa UOKIK w zakresie zbiorowych interesów konsumentów – dodaje Peć