image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Nowoczesny sprzęt komputerowy czeka na młodych zdolnych uczniów bytomskich szkół ponadpodstawowych, którzy wezmą udział w konkursie „ Wspieramy najlepszych”. Partnerem  akcji jest Urząd Miejski w Bytomiu.

Na pomysł zorganizowana konkursu wpadły firma Progres oraz Bytomski.pl. Akcja potrwa do czerwca, a w finale wyłonionych zostanie trzech uczniów z bytomskich szkół ponadpodstawowych, którzy uzyskali najlepsze wyniki w tym roku szkolnym. Szansę na zwycięstwo mają uczniowie z liceów ogólnokształcących, techników oraz szkół branżowych. Laureaci akcji otrzymają w nagrodę za swoje osiągnięcia nowoczesny sprzęt komputerowy.


Ta forma wsparcia jest bardzo motywująca dla uczniów. Konkurs promuje nie tylko samą naukę. Młodzi ludzie dodatkowo muszą wykazać się działalnością społeczną, pokazać, że liczy się nie tylko szkoła, ale także wolontariat i działalność pozalekcyjna – zauważa Barbara Freier-Pniok, naczelnik Wydziału Edukacji UM.

W konkursie mogą brać udział osoby posiadające status ucznia szkoły ponadpodstawowej znajdującej się na terenie miasta Bytom. Przedmiotem akcji jest wyłonienie spośród jej uczestników najlepszych uczniów w roku szkolnym 2019/2020. Pod uwagę będą brane nie tylko oceny, ale także działalność pozaszkolna.

Poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do siedziby organizatora lub na adres Poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do siedziby organizatora lub na adres e-mail: wspieramynajlepszych@bytomski.pl

Więcej informacji o zasadach akcji „Wspieramy najlepszych” można znaleźć  w regulaminie.