image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Zabytkowy budynek Młodzieżowego Domu Kultury odzyska dawny blask. 21 stycznia zastępca prezydenta Bytomia Michał Bieda podpisał umowę na renowację kamienicy przy ul. Powstańców Warszawskich 12. Prace remontowe będzie prowadziła wyłoniona w przetargu firma „DeS” z Krakowa – ta sama, która prowadzi remont Pałacu Tiele-Wincklerów w Miechowicach. 

Renowacja budynku wpisanego do rejestru zabytków wojewody śląskiego to kolejny krok w rewitalizacji Śródmieścia Bytomia. Cieszymy się, że kamienica o wyjątkowych walorach architektonicznych i ciekawej historii w końcu doczeka się remontu. Dzięki przeprowadzonym pracom, budynek, w którym mieści się Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.

Termomodernizacja, czyszczenie elewacji, remont klatek schodowych

Pochodzący z 1906 roku budynek Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 już wkrótce zmieni się od wewnątrz i na zewnątrz. Piaskowa elewacja zostanie wyczyszczona, tynk od podwórza naprawiony, cegły pokryte glazurą odrestaurowane. Obiekt przejdzie termomodernizację. Wymienione zostaną okna, drzwi, wyremontowany zostanie dach.

Wewnątrz budynku ekipy remontowe częściowo wymienią instalację elektryczną i centralnego ogrzewania. Odnowione zostaną klatki schodowe, pomieszczenia sanitarne, podłogi, marmury. Obiekt zostanie też dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Remont Młodzieżowego Domu Kultury będzie przebiegał w systemie projektuj-buduj. Wykonawca najpierw wykona projekt, a po jego zatwierdzeniu i uzyskaniu niezbędnych pozwoleń – latem tego roku rozpocznie realizację prac.

Renowacja za 8,8 mln zł

Przetargi na odnowę MDK nr 1 ogłaszane były kilkakrotnie. Ze względu na niedoszacowanie projektu – w 2016 r. prace remontowe w MDK nr 1 wyceniono na 5 mln zł, podczas gdy wartość ofert składanych przez potencjalnych wykonawców była ponaddwukrotnie wyższa – zamówień nie można było rozstrzygnąć. W sierpniu 2019 roku zadecydowano o przekazaniu dodatkowych środków z budżetu miasta na realizację projektu, dzięki czemu kamienica przy ul. Powstańców Warszawskich 12 doczeka się remontu.

Odnowa Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 będzie kosztowała 8,8 mln zł. Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z puli przeznaczonej miastu jako Obszarowi Strategicznej Interwencji (4 mln zł), z budżetu miasta (4,238 mln zł – z czego aż 4 mln zł mają stanowić wydatki niekwalifikowane) oraz z budżetu państwa (476 tys. zł).

Wykonawcą prac będzie firma „DeS” z Krakowa, która remontuje pałac Tiele-Wincklerów w Miechowicach. Firma od ponad 30 lat specjalizuje się w pracach budowlano-konserwatorskich na Śląsku i Małopolsce. Ma na swoim koncie m.in.: remont pomieszczeń Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego i stajni książęcych w Pszczynie; renowację drewnianej elewacji Jaszczurówki w Zakopanem, murów miejskich w Dobczycach czy elewacji budynku Sądu Rejonowego w Będzinie. Pod okiem krakowskiej firmy przebiegał też remont konserwatorski ruin zamku Tenczyn w Rudnie.

Projekt: Renowacja budynku i pomieszczeń Młodzieżowego Domu Kultury Nr 1 w Bytomiu dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Oś priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe, poddziałanie 5.3.2. Dziedzictwo kulturowe – OSI.