image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Zapraszamy na konsultacje społeczne dotyczące realizacji projektu „Podlesie pełne życia” wybranego w budżecie obywatelskim w 2019 roku. Warsztat konsultacyjny odbędzie się w Zespole Szkół Plastycznych (ul. Kosmonautów 8) – 18 lutego 2020 r. w godzinach 17.00-19.00.

Do 23 lutego 2020 r. uwagi dotyczące zagospodarowania Parku Podlesie oraz lasu pomiędzy strzelnicą a ulicą Myśliwską można dostarczyć osobiście na portiernię Zespołu Szkół Plastycznych przy ulicy Kosmonautów 8 lub przesłać na adres: konsultacje@dabrowa-gornicza.pl.

Konsultowany projekt „Podlesie pełne życia” zakłada rewitalizację Parku Podlesie  z zachowaniem rekreacyjno-kulturalnego charakteru parku. W ramach konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta wypracowana zostanie koncepcja zagospodarowania obszaru – od dawnej strzelnicy sportowej do ulicy Laski i Myśliwskiej. Koncepcja będzie wypracowana w taki sposób, aby jej realizacja mogła być wdrażana w sposób etapowy.