image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Bytomska Rada Miejska wyraziła zgodę na przystąpienie do organizacji, której zadaniem będzie m.in. promocja i ochrona znajdującego się na terenie Tarnowskich Gór, Zbrosławic, Bytomia dziedzictwa UNESCO oraz rozwój turystyki.

Zbigniew Pawlak, szef Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, zaznaczył dziś w czasie dyskusji ws. uchwały, że wpisaniu naszych obiektów na Listę światowego dziedzictwa UNESCO towarzyszyło zapewnienie, że ta spuścizna będzie chroniona. – Nic nie jest dane raz na zawsze, dlatego wspólnie musimy zrobić wszystko, aby to dziedzictwo chronić na wszelkie możliwe sposoby – mówił Pawlak wskazując, że wielość obiektów obejmujących nasze wpisane na listę dobro obejmuje aż 28 zabytków leżących na terenie trzech gmin i mających kilkudziesięciu właścicieli. – I właśnie z tego powodu musimy współpracować – argumentował. – Powołanie organizacji to po prosto kolejny krok po wpisaniu naszych zabytków na listę.

Przypomnijmy: na terenie Bytomia pośród UNESCO-wych obiektów znajduje się Srebrna Góra wraz z jej pogórniczym krajobrazem, na którym znajduje się obecnie chroniony prawem rezerwat Segiet. Tamtejsza rzeźba powierzchni świadczy o górnictwie ołowiu i srebra sięgającym XVI, a być może nawet XII i XIII wieku.

– Gwarek w herbie Bytomia nie znalazł się przypadkowo – przed węglem wydobywano tu srebronośną i cynkonośną galenę – wskazał Pawlak.

– Przystąpienie do LOT-u to kontynuacja naszych wspólnych działań – dzięki współpracy będziemy mieli większe szanse na wsparcie w realizacji dużych projektów, nie tylko związanych z UNESCO, ale i całym naszym poprzemysłowym dziedzictwem – wyjaśniał Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia.

LOT ma wkrótce zająć się zarządzaniem dziedzictwem, ale i jego promocją: w pierwszej kolejności chodzi m.in. o oznakowanie obiektów, badania, rozpowszechnianie wiedzy o tym, że rejon  między Bytomiem a Tarnowskimi Górami i Piekarami to teren gdzie zaczęło się górnośląskie górnictwo, a w XIX wieku był największym na świecie producentem ołowiu na świecie.

– Dobrze, że w planie promocji znajdują się zabytki takie jak kolej wąskotorowa, bo ta ciągle czynna linia  symbolicznie i dosłownie spina wszystko, co związane całym bytomsko- tarnogórskim dziedzictwem – wskazał w dyskusji radny Michał Staniszewski.

Ostatecznie przy 15 głosach za i 7 wstrzymujących się uchwała została przyjęta. Po podobnej przyjętej w Tarnowskich Górach i Zbrosławicach droga do założenia Organizacji jest otwarta. W ciągu najbliższych kilku tygodniu odbędzie spotkanie założycielskie i rejestracja Organizacji w sądzie. Jej wstępna nazwa, przyjęta w trakcie kilkumiesięcznych warsztatów to „Miasto Gwarków – Szlak Srebra i Wody w Tarnowskich Górach, Bytomiu i Zbrosławicach”.

Szlak będzie pierwszym tego typu szlakiem w Polsce, opartym na zabytkach UNESCO oraz innych historycznych obiektach. Objętych nim zostanie w pierwszej kolejności 16 miejsc. Spośród  28 obiektów na liście UNESCO wybrano na szlak osiem: Zabytkową Kopalnię Srebra, Sztolnię Czarnego Pstrąga, roznos i portal wylotu Głębokiej Sztolni Fryderyk, Hałdę Popłuczkową Kopalni Fryderyk, teren dawnej kopalni Fryderyk i szyb Heintz, krajobraz pogórniczy Srebrnej Góry, krajobraz pogórniczy XIX w oraz Park Miejski.