image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Komunikat Miejskiego Sztabu Kryzysowego ws. zamknięcia urzędu.

W związku z panującą sytuacją, Przewodniczący Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Burmistrz Miasta Czeladź Zbigniew Szaleniec ustala, że od 28 marca 2020 roku do 10 kwietnia 2020 roku, Urząd Miasta w Czeladzi będzie zamknięty. Do budynku będzie można wejść wyłącznie w ściśle określonych przypadkach, tylko wejściem głównym, po kontakcie przez domofon.

Obsługa interesantów odbywać się będzie wyłącznie w sprawach pilnych, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem urzędu.

Urząd Miasta będzie dostępny dla interesantów tylko w pilnych sprawach, o konieczności przyjścia będą decydowali pracownicy urzędu. Wejście do budynku będzie możliwe wyłącznie pojedynczo
i tylko po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny. Podczas wejścia będzie obowiązywała weryfikacja. Interesanci, którzy nie umówili się telefonicznie, nie zostaną wpuszczeni
do budynku.

Urząd Miasta świadczy usługi wyłącznie w zakresie:
• wydawania aktów zgonu: Urząd Stanu Cywilnego – nr tel. 32 76 37 926
• odbioru dowodów osobistych: Wydział Spraw Obywatelskich – nr tel. 32 76 37 918
• działalności gospodarczej i wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: Wydział Spraw Obywatelskich – nr tel. 32 76 37 997
• spraw związanych z podatkami i opłatami: Wydział Finansowo-Budżetowy (księgowość podatkowa – nr tel. 32 76 37 39, odpady komunalne – nr tel. 32 76 37 901, środki transportu – nr tel. 32 76 37 998, wymiar podatku od nieruchomości – nr tel. 32 76 37 946, zaświadczenia – nr tel. 32 76 37 948)

Zachęcamy do korzystania z usług urzędu w postaci elektronicznej poprzez:
• System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP – www.sekap.pl
• Platformę ogólnopolską – www.gov.pl

W związku z zamknięciem kasy, wpłat należy dokonywać według poniższych wskazań:
1. podatek od nieruchomości – na indywidualny numer rachunku bankowego, wskazany
na decyzji ustalającej wysokość podatku lub na rachunek bankowy:
ING Bank Śląski o. Czeladź
55 1050 1269 1000 0008 0214 7587
2. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na indywidualny nr rachunku, podany na zawiadomieniu ws. zmiany stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub rachunek bankowy:
ING Bank Śląski o. Czeladź
55 1050 1269 1000 0008 0214 7587
3. pozostałe wpłaty na rachunek bankowy:
ING Bank Śląski o. Czeladź
55 1050 1269 1000 0008 0214 7587

W pozostałych sprawach należy kontaktować się dzwoniąc w godzinach pracy urzędu pod numer telefonu 32 76 37 900 (Centrala), na dyżurne numery telefonów poszczególnych wydziałów lub
na całodobowy numer telefonu Straży Miejskiej 32 76 37 964.


Urząd Stanu Cywilnego
wyłącznie wydawanie aktów zgonu – nr tel. 32 76 37 926

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Spraw Lokalowych i Nadzoru
sprzedaż lokali komunalnych – nr tel. 32 76 37 970
zadłużenia czynszowe – nr tel. 32 76 37 995

Wydział Spraw Obywatelskich
odbiór dowodów osobistych – nr tel. 32 76 37 918
działalność gospodarcza – nr tel. 32 76 37 997

Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych
odpady, bezdomne zwierzęta, zieleń – nr tel. 32 76 37 984
planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, ochrona zabytków – nr tel. 32 76 37 978

Wydział Edukacji i Polityki Społecznej
edukacja – nr tel. 32 763 79 88 (wszystkie sprawy)
polityka społeczna – nr tel. 32 763 79 83 (wszystkie sprawy) 32 763 79 76 (sprawy dot. Seniorów)

Wydział Promocji Miasta, Kultury i Współpracy z Zagranicą
promocja, kultura – nr tel. 32 76 37 972
redakcja „Echa Czeladzi” – nr tel. 32 76 37 981

Wydział Zamówień Publicznych i Kontroli Wewnętrznej
zamówienia publiczne – nr tel. 32 76 37 973

Wydział Prawno-Organizacyjny i Administracyjny
nr tel. 32 76 37 920, 32 76 37 974

Wydział Finansowo-Budżetowy
księgowość podatkowa – nr tel. 32 76 37 393
odpady komunalne – nr tel. 32 76 37 901
środki transportu – nr tel. 32 76 37 998
wymiar podatku od nieruchomości – nr tel. 32 76 37 946
zaświadczenia – nr tel. 32 76 37 948

Więcej informacji TUTAJ.

Źródło: UM Czeladź