image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Czas ten może być przedłużony, jednak łącznie nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.

Czasowego wycofania pojazdu z ruchu dokonuje się na wniosek właściciela pojazdu ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu.

Wycofaniu czasowemu podlegają zarejestrowane:
1) samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t;
2) ciągniki samochodowe;
3) pojazdy specjalne;
4) autobusy.

W celu czasowego wycofania pojazdu z ruchu właściciel pojazdu składa wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu.

Do wniosku należy dołączyć:
1) dowód rejestracyjny;
2) kartę pojazdu, jeżeli była wydana;
3) tablice rejestracyjne;
4) opłatę za czasowe wycofanie pojazdu z ruchu.

Opłata za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu na okres 2 miesięcy wynosi 80 zł.

W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące, ale nie dłuższy niż okres dopuszczalnego czasowego wycofania pojazdu z ruchu, opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o:
1) 4 zł – od 3 do 12 miesiąca;
2) 2 zł – od 13 do 24 miesiąca;
3) 0,25 zł – od 25 do 48 miesiąca.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej http://bip.dabrowa-gornicza.pl/5887/dokument/129236

Źródło: UM Dąbrowa Górnicza