image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Z uwagi na znaczny spadek dochodów jednostek samorządu terytorialnego spowodowany wprowadzeniem stanu epidemii i „zamrożeniem” gospodarki, Urząd Miasta Radzionków informuje, że od dnia 16.04.2020 r. wstrzymuje przyjmowanie i rozpatrywanie nowych wniosków o dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (tj. do modernizacji systemów ogrzewania).

Złożone już wnioski będą rozpatrywane według dotychczasowych zasad, w tym zapisów regulaminu dotacji stanowiących, że przyznanie dofinansowania uzależnione jest od środków zabezpieczonych w budżecie miasta w danym roku budżetowym. Bliższych informacji w zakresie wsparcia finansowego do wymiany źródeł ciepła udziela Wydział Ekologii pod numerem telefonu 32 388 71 60.

Źródło: UM Radzionków