image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Jak ułoży się harmonogram wydarzeń w oświacie? W najbliższych dniach minister edukacji narodowej przedstawi szczegóły dotyczące działań, które będą podejmowane do końca roku szkolnego. Obecnie wiadomo, że na pewno odbędą się egzaminy, a przedszkola przygotowują się do otwarcia.

Przedszkola i oddziały przedszkolne

18 maj to umowna data, do kiedy dyrektorzy dąbrowskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych wyznaczyli sobie czas na dostosowanie placówek do ogłoszonych przez GIS norm sanitarnych, aby z zachowaniem środków ostrożności móc przyjąć dzieci do przedszkoli.

W międzyczasie odbyła się rekrutacja do przedszkoli. Aktualnie rodzicom dzieci, które nie znalazły miejsca we wnioskowanej placówce, wskazywane są przedszkola, w których są jeszcze wolne miejsca. Rekrutacja uzupełniająca zostanie przeprowadzona od 4 do 10 czerwca.

Szkoły podstawowe

W nowelizacji rozporządzenia MEN z 20 marca wskazano, że zawieszenie funkcjonowania jednostek oświaty w systemie stacjonarnym potrwa do 24 maja. W tym czasie placówki nadal powinny prowadzić kształcenie na odległość. Zasady prowadzenia tego kształcenia nie ulegają zmianie – nadal te kwestie powinny być regulowane przez dyrektorów na poziomie poszczególnych placówek. Zgodnie z ogłoszonym harmonogramem egzaminów w terminie: 16-18 czerwca zostanie przeprowadzony egzaminy ósmoklasisty.

Zgłoszenie do szkół podstawowych odbywa się w sposób elektroniczny (drogą mailową) i  w sposób tradycyjny. Szczegóły dotyczące rekrutacji do poszczególnych placówek są dostępne na stronach internetowych szkół. W związku z trwającą sytuacją epidemiologiczna badanie uzdolnień muzycznych dla kandydatów do klasy I Szkoły Muzycznej im. Michała Spisaka zostało przeniesione na termin późniejszy. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły przedłużono do 10 czerwca. Więcej informacji tutaj.

Szkoły ponadpodstawowe 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych odbywać się będzie w nowych terminach. Dla całego województwa śląskiego, nabór zostanie przeprowadzony za pośrednictwem platformy Vulcan. Wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 15 czerwca do 4 sierpnia. 12 sierpnia odbędzie się ogłoszenie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, 19 sierpnia ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych. Powyższe terminy to propozycja, która aktualnie podlega konsultacji.

W tym roku nie będzie rekrutacji uzupełniającej.

Matury

Egzamin maturalny odbędzie się od 8 do 29 czerwca. Nie będzie w tym roku egzaminów ustnych.

Wakacje

Wciąż nie podjęto decyzji dotyczących organizacji obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży. MEN poinformował jedynie, że w tej sprawie toczą się rozmowy z organizatorami takich form wypoczynku i organizacjami harcerskimi. Omawiane są m.in. normy bezpieczeństwa sanitarnego, jakie mogłyby obowiązywać na takich obozach.

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

Od 4 maja rząd umożliwił powrót do pracy w systemie stacjonarnym poradni psychologiczno-pedagogicznych. Ponownie można korzystać z porad dąbrowskiej poradni. Przy organizacji pracy placówki zostały uwzględnione przepisy dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Szczegóły pracy dąbrowskiej PPP na stronie internetowej.

Źródło: UM Dąbrowa Górnicza