image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Sosnowiec po raz kolejny sfinansował badania przesiewowe u uczniów klas I szkoły podstawowej w zakresie profilaktyki rozwoju chorób cywilizacyjnych.

W ramach programu polityki zdrowotnej uczniowie objęci zostali badaniem fizykalnym polegającym na pomiarze masy ciała, wzrostu, obliczeniem wskaźnika BMI i siatki percentylowej. Badania wykonano analizatorem składu ciała.

W sumie przebadanych zostało 1212 uczniów, w tym 580 chłopców i 632 dziewczynek. U 83% uczniów nie odnotowano żadnych nieprawidłowości, co wskazuje, iż zdecydowana większość dzieci nie ma problemów z wagą. Nie mniej jednak u 202 uczniów stwierdzono zmiany mogące świadczyć o nadwadze bądź otyłości. Dzieci ze zdiagnozowanymi nieprawidłowościami objęte zostaną w tym roku pomocą specjalistyczną. Każde dziecko skorzysta z profesjonalnego wparcia psychologicznego, dietetycznego i fizjoterapeutycznego. Nad całością procesu zmian w sposobie odżywiania i aktywności fizycznej czuwać będzie pediatra.

Realizatorem etapu specjalistycznego, który trwał od 10 kwietnia do 31 lipca 2019 roku było Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu. Część specjalistyczna obejmowała zorganizowanie 4 wizyt z czterema specjalistami tj. lekarzem pediatrą, dietetykiem, specjalistą aktywności fizycznej oraz psychologiem. Spośród 173 uczniów zakwalifikowanych do konsultacji ze specjalistami, 116 dzieci objętych zostało pomocą fizjoterapeuty i dietetyka, w tym 106 pediatry i psychologa. 24 rodziców/opiekunów złożyło rezygnację z dalszego postępowania, a 33 uczestników programu nie stawiło się na zaplanowane wizyty. To pokazuje, że pomimo sygnalizowania rodzicom problemu, został on przez nich zlekceważony – informuje Anna Jedynak, pełnomocnik prezydenta ds. funduszy zewnętrznych i polityki społecznej

W sumie w programie przeprowadzono 1630 konsultacji, po 416 z dietetykiem i fizjoterapeutą oraz 399 z pediatrą i psychologiem. W wyniku odbytych spotkań 41 uczniów, w tym 12 chłopców i 29 dziewczynek skierowano do dalszej opieki medycznej poza programem. Spośród dzieci objętych programem u 36% chłopców i 41% dziewcząt występowała otyłość.

Całość realizacji programu kosztowała 137 846 złotych, z tego 100 880 złotych część specjalistyczna i 36 966 złotych etap badań przesiewowych.