image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Zarząd Transportu Metropolitalnego informuje, że od 14 maja 2020 r. (czwartek), w związku z zakończeniem prac drogowych w rejonie ul. Szpitalnej i Kombatantów w Czeladzi, linie autobusowej nr 112735424388100133235723902N904N911911N oraz 935 wracają w tym rejonie na swoje stałe trasy przejazdu.

Likwidacji ulegają przystanki tymczasowe CZELADŹ MYSŁOWICKA
oraz CZELADŹ RYNEK.

  • Zarząd Transportu Metropolitalnego informuje, że z dniem 14 maja 2020 r. (czwartek) uruchomiony zostaje nowy przystanek autobusowy pod nazwą CZELADŹ STREFA EKONOMICZNA. Zlokalizowany będzie na ulicy Będzińskiej, w rejonie powstałego skrzyżowania oraz przystanku tramwajowego Czeladź Wodociągi. Dotyczy to linii autobusowych nr 27,42,902N i 904N. Zmieniona została również dotychczasowa nazwa przystanku tramwajowego, z Czeladź Wodociągi na CZELADŹ STREFA Dotyczy linii tramwajowej nr 42.
  • W związku z pracami budowlanymi na ul. Wojkowickiej, z dniem 14.05.2020 r. tymczasowo zmieniona zostaje lokalizacja przystanku autobusowego Czeladź Szpital– stanowisko w kierunku centrum. Na czas prowadzonych prac stanowisko zlokalizowane zostaje na ulicy Wojkowickiej, przed skrzyżowaniem z ulicą Ogrodową (cofnięte o około 150 m). Dotyczy linii autobusowych nr 11,35,100,723,911,911N,935.

Źródło: Zarząd Transportu Metropolitalnego