image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Dzięki dofinansowaniu w ramach projektu #zdalnaszkoła+ Miasto Czeladź zakupiło 44 sztuki laptopów, które umożliwią naukę zdalną potrzebującym uczniom i nauczycielom, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów pochodzących z rodzin wielodzietnych. Po zakończeniu zdalnego nauczania zakupiony sprzęt doposaży pracownie komputerowe naszych szkół podstawowych.

W sumie, w ramach projektu #zdalnaszkoła i #zdalnaszkoła+ zakupiliśmy aż 84 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem za łączną kwotę 174 414,00 zł. Oba projekty w całości finansowane są ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich.

Źródło: UM Czeladź