image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Bytom będzie gospodarzem III Forum Burmistrzów na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Inicjatywa, jaką jest Forum Burmistrzów powstała w ramach projektu realizowanego przez międzynarodową fundację – WWF. Już od kilku lat burmistrzowie gmin węglowych, przy wsparciu WWF, wymieniają się doświadczeniami i obawami związanymi z procesem odchodzenia od węgla. Po debatach w greckim Kozani i niemieckim Weisswasser, przyszedł czas na organizację wydarzenia przez polskie miasto – Bytom.

Bardzo się cieszę, że Bytom został gospodarzem tak ważnego i prestiżowego wydarzenia, jakim jest III Forum Burmistrzów na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji – mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz. Podczas forum będziemy mogli omówić najważniejsze kwestie dotyczące transformacji gospodarczej i jej skutków dla miast, które od dziesięcioleci są związane z górnictwem i przemysłem ciężkim – podkreśla prezydenta Mariusz Wołosz.

Odejście od węgla to wyzwanie, które stoi nie tylko przed polską gospodarką. W Europie, obok nas, do uniezależnienia się od węgla dążą m.in. Bułgaria, Grecja czy Niemcy. Kluczowe wyzwanie polega na tym, aby zmiana ta przebiegała w sposób planowy i bezpieczny dla mieszkańców regionów, w których ma miejsce wydobycie i spalanie węgla. Ponadto ważne jest, aby państwa te nie poniosły skutków transformacji europejskiej gospodarki w kierunku neutralności klimatycznej. Postulaty burmistrzów i prezydentów miast, które szczególnie odczuwają skutki transformacji gospodarczej zostały zawarte w Deklaracji na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Dokument podpisało 58 przedstawicieli miast górniczych – w tym Bytomia.

W 2020 roku symbolicznym połączeniem wspólnych wysiłków będzie trzecie Forum Burmistrzów, które tym razem, ze względu na światową sytuację epidemiczną, odbędzie się online. Gospodarzem wirtualnego wydarzenia będzie polskie miasto – Bytom.

Współpraca z Fundacją WWF
Warto podkreślić, że w listopadzie 2019 roku przedstawiciele Fundacji WWF – jednego z głównych organizatorów wydarzenia – gościli  w naszym mieście. Do Bytomia w ramach wizyty studyjnej organizowanej przez WWF (World Wide Fund for Nature) przyjechali przedstawiciele władz lokalnych oraz organizacji pozarządowych z Niemiec, Bułgarii, Grecji i Belgii. Delegacja zwiedziła Bobrek, Rozbark i Szombierki, gdzie mogli zobaczyć zagospodarowywane przestrzenie publiczne, plac Barbary, Szynol, promenadę, place zabaw, a także modernizowane obiekty – kościół św. Jacka czy Centrum Integracji Społecznej.

Goście odwiedzili też pole golfowe w Szombierkach, a także będącą w trakcie rewitalizacji Kolonię Zgorzelec. Podczas wizyty w Bytomiu rozmawiano również o problemach gospodarczych miast związanych z likwidacją hut i kopalń oraz idącym za tym wzrostem bezrobocia w mieście. Wówczas przedstawiciele władz naszego miasta podkreślali znaczenie środków z Unii Europejskich dla Bytomia, dzięki którym była możliwa rewitalizacja wielu miejsc i obszarów w mieście, a co za tym idzie zmiana wizerunku miasta, które do tej pory były kojarzone z przemysłem ciężkim.

Wizyta przedstawicieli WWF w Bytomiu była okazją do rozmowy o sytuacji w Bytomiu oraz problemach związanych z niezagospodarowanymi terenami pogórniczymi i pohutniczymi, które wymagają transformacji – mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia. Zaprezentowaliśmy także zmiany, jakie zaszły w obiektach pokopalnianych, gdzie udało się m.in. przekształcić jeden budynek kopalni Rozbark w teatr, zaś w drugim jeszcze w tym roku powstanie Centrum Sportów Wspinaczkowych – dodaje Michał Bieda.

Inicjatywa jaką jest Forum Burmistrzów powstała w ramach projektu Regions Beyond Coal, realizowanego m.in. przez WWF Polska. Inauguracja Forum miała miejsce w 2018 roku w Kozani – w Zachodniej Macedonii, regionie Grecji. Druga edycja odbyła się rok później, w niemieckim mieście Weisswasser – regionie wydobycia węgla brunatnego. Teraz przyszedł czas na polskie miasto związane z wydobyciem węgla, czyli Bytom. Wszystkie trzy miasta łączy lokalizacja w ich regionach kopalń (obecnie lub w przeszłości) i konieczność ponoszenia skutków ekonomicznych, społecznych i środowiskowych wynikających z tej działalności. Szczególnie jest ona widoczna w Bytomiu, gdzie przecież zlikwidowano po zmianach ustrojowych w Polsce po 1989 roku aż 7 kopalń i 2 huty.

Trzecie Forum Burmistrzów
Nadchodzące wydarzenie odbędzie się 24 września 2020 roku. Z powodu pandemii COVID-19 Forum Burmistrzów oraz wszystkie związane z nim spotkania odbędą się w formie wirtualnej. Inicjatywa jest otwarta dla: włodarzy miast i gmin pochodzących z regionów borykających się z wyzwaniami transformacyjnymi związanymi z odchodzeniem od węgla – burmistrzów, wójtów, prezydentów, a także pracowników urzędów marszałkowskich i wszystkich przedstawicieli władz regionalnych odpowiedzialnych za transformację oraz organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką transformacji terenów górniczych i pogórniczych.


Szczegóły wydarzenia

Forum Burmistrzów będzie podzielone na dwie części: oficjalną oraz networkingową. Wezmą w niej udział przedstawiciele: władz Bytomia, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, WWF Polska, Komisji Europejskiej oraz wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast związanych z górniczą transformacją.

Wydarzenie jest organizowane przez Miasto Bytom przy współpracy z Fundacją WWF Polska oraz oddziałami WWF w Niemczech, Grecji i Bułgarii.

Źródło: UM Bytom