image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Od 20 do 27 trwa głosowanie na inicjatywy kulturalne zgłoszone przez naszych mieszkańców w ramach projektu dk+ inicjatywy lokalne „Ogarniamy młodych”, na które Bieruński Ośrodek Kultury zdobył dofinansowanie ze Środków Ministerstwa Kultury!

Każdy mieszkaniec Bierunia może oddać głos na 3 spośród 15 inicjatyw.

 Głosować można w wyznaczonych miejscach:

  1. Miejska Biblioteka Publiczna nr 1, ul. Chemików 45
  2. Miejska Biblioteka Publiczna nr 2, ul. Jagiełły 1
  3. Kinoteatr „Jutrzenka”, ul. Spiżowa 4
  4. RCKG „Remiza”, ul. Remizowa 19
  5. Kancelaria Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14
  6. Rynek podczas koncertu w dniu 26 lipca

ZOBACZ PREZENTACJĘ PROJEKTÓW – KLIKNIJ TUTAJ

Można też zagłosować za pomocą poczty elektronicznej wysyłając skan/zdjęcie wypełnionej karty do głosowania na adres bok@bok.bierun.pl (WZORY KART DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE WWW.BOK.BIERUN.PL)

Ostatecznie do realizacji zostanie dopuszczonych od 3 do 7 projektów, które uzyskają najlepszy wynik uwzględniający punkty otrzymane podczas głosowania mieszkańców Bierunia oraz przyznane przez komisję w dniu 27 lipca 2020 r.

Szczegóły w regulaminie na www.bok.bierun.pl/projekty oraz na facebookowym FanPagu BOK-u.

Lista zgłoszonych projektów:

NAZWA PROJEKTUKRÓTKI OPIS PROJEKTUKOSZT PROJEKTU
„Bieruńska ImProwizorka! – Warsztaty Spontaniczności Scenicznej”Organizacja w DK „Gama” warsztatów improwizacji scenicznej dla młodzieży prowadzonych pod okiem profesjonalnych instruktorów, w tym m.in. z Wojtkiem Tremiszewskim – aktorem byłego kabaretu „Limo”. 5.200 zł
„COOLturalne soboty dla najmłodszych”Organizacja na osiedlu „Węglowa” dwóch edukacyjno-wychowawczych wydarzeń plenerowych – animacji dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin prowadzonych przez doświadczonych animatorów, mających na celu przybliżenie naszej małej ojczyzny, jej historii i szeroko pojętego dziedzictwa.4.100 zł
„Gospel młodych – warsztaty muzyczne”Organizacja warsztatów muzycznych dla młodych mieszkańców Bierunia, którzy w oparciu o wcześniej przygotowany repertuar, pod okiem profesjonalistów przygotują się do wykonania finałowego koncertu w klimacie muzyki Gospel w DK „Gama”.4.900 zł
„I na  rynku  i  w  orszaku,  grają  werble  do  wiwatu”Organizacja warsztatów perkusyjnych, którzy pod okiem profesjonalisty przygotują finałowy występ uświetniający obchody Święta Niepodległości 11 listopada oraz w dalszej perspektywie utworzą grupę występującą podczas imprez miejskich.3.950 zł
„Gryfnie i maszketnie w PZSiE”Organizacja warsztatów plastycznych i kulinarnych opartych o śląskie tradycje, w których wezmą udział nauczyciele i uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół oraz członkowie bieruńskich zespołów folklorystycznych.3.500 zł
„Kolyndowanie po ślonsku”Organizacja prób i warsztatów śpiewu kolęd w gwarze śląskiej z udziałem mieszkańców Bierunia w oparciu o przygotowany przez zespół folklorystyczny„Nowobierunianki” repertuar, który uwieczniony zostanie na płycie CD w ramach profesjonalnej sesji nagraniowej.4.800 zł
„Koncert muzyki tanecznej”Organizacja dwóch koncertów muzyki tanecznej w wykonaniu Orkiestry Górniczej KWK „Piast” oraz warsztatów muzycznych dla mieszkańców Bierunia przygotowujących do gry sekcyjnej w zespole.6.000 zł
„Koncert pod ziemią”Organizacja koncertu bieruńskiego zespołu „Mantra” w przejściu podziemnym przy rondzie na ul. Warszawskiej, gdzie znajduje się ekspozycja upamiętniająca najdłuższy strajk dołowy w czasie stanu wojennego w 1981 r.5.500 zł
„Multimedialne Archiwum Współczesności”Organizacja jednego warsztatu fotograficznego oraz wykładu dot. kulturowego i przyrodniczego krajobrazu Bierunia, realizacja sesji zdjęciowej Bierunia w wykonaniu uczestników projektu, a następnie utworzenie multimedialnego  archiwum, które będzie uzupełnianie na bieżąco.2.900 zł
„Na tropie regionalności”Opracowanie scenariusza gry terenowej zawierającej zagadki dot. historii i kultury Bierunia oraz organizacja rozgrywek z udziałem mieszkańców Bierunia.5.300 zł
O czym Gołys szumi? – Podziel się swoja myślą. Listek po listku stwórzmy razem film!Organizacja warsztatów filmowo-reporterskich oraz  tzw. historii mówionej podczas których uczestnicy projektu inspirując się opowieściami mieszkańców stworzą krótki film fabularny osadzony w historycznym Bieruniu.4.500 zł
„Planszówka w zasięgu ręki”Wyposażenie Biblioteki nr 2 w Bieruniu w gry planszowe oraz udostępnienie tych gier mieszkańcom, a następnie organizacja cyklicznych rozgrywek „Planszówkowe pojedynki”.5.500 zł
„Taneczny wehikuł czasu” – potańcówka w stylu lat ‘20 oraz zajęcia taneczne z Charlestona i tańców użytkowych.Organizacja ogólnodostępnych warsztatów tanecznych dla mieszkańców Bierunia, a następnie potańcówki w stylu lat ’20 na której uczestnicy zaprezentują nabyte umiejętności.3.500 zł
„Wokalny start”Organizacja indywidualnych, profesjonalnych lekcji emisji głosu (postawa, oddech, intonacja, dykcja) i podniesienie w ten sposób umiejętności wokalnych oraz zwiększenie aktywności muzycznej mieszkańców Bierunia.2.900 zł
„Zgarniamy młodych do teatru”Organizacja cyklu warsztatów teatralnych prowadzonych przez znaną aktorkę pochodzącą z Bierunia Sylwię Boroń i opracowanie wspólnie z aktorami „Teatru dla Dorosłych” krótkiej etiudy scenicznej i spektaklu oraz organizacja spotkania dla mieszkańców z ww. aktorką.4.000 zł

Źródło: UM Bieruń