image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

W ciągu dwóch dni wykonany został częściowy remont nawierzchni DW 911 na odcinku od wiaduktu PKP do skrzyżowania z ulicą Starą. Roboty przeprowadzono w obu kierunkach, w stronę Piekar Śląskich oraz Bytomia.

W ramach przebudowy sfrezowano istniejącą nawierzchnię jezdni wraz z korektą spadków, w oparciu o pomiar geodezyjny. Wykonano też warstwę wiążąca wraz z wyrównaniem. Powstała nowa warstwa ścieralna, z masy przystosowanej do obciążenia ruchem ciężkim, odporna na koleinowanie o grubości minimum 5 cm. Ogólna powierzchni prac drogowych wyniosła około 2300 m².

Za dwa tygodnie, ze względu na proces technologiczny, nastąpi wykończenie drogi oraz wykonane zostanie malowanie oznaczenia poziomego.

Koszt inwestycji to 186.362,49 zł, w tym 85% stanowi dofinansowanie z Metropolitarnego Funduszu Solidarności na rok 2020.

Już niebawem rozpocznie się też fragmentaryczny remont DK 94, na odcinku od granicy z Bytomiem do ul. Kotuchy.

Źródło: UM Piekary Śląskie