image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

W Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii będzie przybywać ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych. W jakich miejscach powstaną? Gdzie już są? Teraz możemy to sprawdzić na portalu InfoGZM, który wzbogacono o interaktywną mapę z oznaczonymi punktami ładowania – zarówno tymi istniejącymi, jak i planowanymi.

Mapa stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Katowice jako pierwsze miasto w Polsce wypełniły zapisy ustawy o elektromobilności dotyczące liczby ładowarek przypadających na liczbę mieszkańców. Wiosną tego roku w stolicy Metropolii znajdowało się już 115 punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Plany budowy takiej infrastruktury opracowały także inne miasta GZM. Celem jest nie tylko wypełnienie wymogów nałożonych przez ustawodawcę, ale także rozwój ekologicznego transportu bezemisyjnego.

– Wzrost udziału pojazdów elektrycznych w transporcie indywidualnym może znacząco przyczynić się do poprawy jakości powietrza. Bogata i mądrze rozplanowana infrastruktura to także szansa na większe zainteresowanie mieszkańców pojazdami elektrycznymi. Stacje ładowania mogą też odegrać  ważną rolę w działalności firm rozwijających floty pojazdów elektrycznych, korporacji taksówkowych czy samorządów. Dla wszystkich tych odbiorców opracowana przez nas mapa będzie praktycznym i przydatnym narzędziem – mówi Grzegorz Podlewski, wiceprzewodniczący zarządu GZM.

Aby dostać się do mapy, wystarczy wejść na portal InfoGZM (przez oficjalną stronę metropoliagzm.pl lub bezpośrednio: http://infogzm.metropoliagzm.pl) i wybrać zakładkę: Publikacje > Pozostałe > Stacje ładowania samochodów elektrycznych.

Na mapie znajdziemy stacje ładowania na obszarze Metropolii, które już działają lub są właśnie uruchamiane, jak również te, których budowę rozpoczęto bądź zaplanowano. Na temat każdej stacji ładowania uzyskamy szczegółowe informacje dotyczące tego, kto jest jej operatorem, jakie są metody płatności albo jakimi złączami i napięciem dysponują konkretne ładowarki. Dane pochodzą z informacji przekazanych przez gminy GZM oraz Urząd Dozoru Technicznego. Mapa będzie stale aktualizowana.

Mapa stacji ładowania pojazdów elektrycznych to kolejna funkcjonalność portalu InfoGZM, który został opracowany przez Departament Strategii i Polityki Przestrzennej. Znajdziemy na nim również dane dotyczące demografii, finansów, infrastruktury, środowiska czy gospodarki na obszarze miast i gmin Metropolii. Na portalu znajdują się także raporty, prezentacje i opracowania, które przedstawiają Metropolię na tle reszty kraju. Całość uzupełniona jest o interaktywne mapy i grafiki.

Portal stanowi integralny element jednego ze strategicznych działań GZM, czyli Metropolitalnego Obserwatorium Społeczno-Ekonomicznego. Celem Obserwatorium jest monitorowanie zmian i procesów zachodzących w Metropolii oraz gromadzenie danych, które potencjalnie mogą wspierać proces programowania rozwoju społeczno-gospodarczego GZM, a także mogą służyć merytorycznemu wsparciu poszczególnych departamentów urzędu metropolitalnego.