image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Za nami kolejne międzynarodowe webinarium z udziałem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) i Regionalnego Zrzeszenia Ruhry (RVR). Tematyką spotkania były innowacyjne projekty rewitalizacyjne, prowadzone na terenie tych dwóch obszarów metropolitalnych. Wydarzenie pod nazwą „Revita Metropolis – nowe funkcje społeczne i gospodarcze na terenach poprzemysłowych” odbyło się w czwartek (29 października) w formie telekonferencji.

Głównym celem tego wydarzenia było zaprezentowanie czterech różnych innowacyjnych projektów rewitalizacyjnych – w tym dwóch już zrealizowanych i dwóch znajdujących się obecnie na etapie realizacji. Webinarium było adresowane przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za prowadzenie projektów rewitalizacji obszarów poprzemysłowych oraz za współpracę z inwestorami, promocję i innowacyjność.

Przykłady z Katowic i Dąbrowy Górniczej

W przypadku GZM zaprezentowano dwa projekty: Katowicką Strefę Kultury oraz Fabrykę Pełną Życia w Dąbrowie Górniczej.

Na temat pierwszego projektu wypowiedziała się Marta Chmielewska, naczelnik Wydziału Promocji UM Katowice. Strefa Kultury jest wyraźnym symbolem głębokiej przemiany terenów kopalnianych i całkowitej metamorfozy z miasta górniczo-hutniczego w nowoczesne centrum kulturalne. Przedstawicielka katowickiego magistratu nie tylko przedstawiła główne atuty Strefy Kultury, ale opowiedziała również o kolejnym przedsięwzięciu rewitalizacyjnym, które miasto chce zrealizować. Chodzi o budowę tzw. dzielnicy nowych technologii na terenach po byłej kopalni „Wieczorek”, gdzie główny nacisk zostanie położony na rozwój branży gamingowej.

Z kolei Fabryka Pełna Życia to projekt realizowany przez Dąbrowę Górniczą na terenach po byłej fabryce obrabiarek Ponar-Defum. Projekt, który jest w trakcie realizacji, zaprezentowali Magdalena Mike oraz Piotr Drygała z Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Zapowiedzieli, że jest to przełomowe przedsięwzięcie w ponad 100-letniej historii Dąbrowy Górniczej, które ma szansę zrewolucjonizować centrum miasta. Na obszarze 4 ha ma powstać miejsce bezpieczne i przyjazne mieszkańcom, reprezentującym wszystkie grupy społeczne: dzieci, młodzieży, osób w wieku produkcyjnym, przedsiębiorców, seniorów i osób niepełnosprawnych. Projekt przewiduje powstanie przestrzeni handlowych, usługowych, biurowych i mieszkalnych.

Realizacje w Metropolii Ruhry

Dwa projekty rewitalizacyjne zaprezentowała także strona niemiecka. Były to: 5-arealsprogram oraz MARK 51°7.

Pierwszy z projektów ma charakter ponadlokalny i jest koordynowany przez firmę Business Metropole Ruhr GmbH. To właśnie reprezentant tej firmy, Börje Wichert, przedstawił główne założenia projektu podczas webinarium. Całość związana jest z planem niemieckiego rządu, dotyczącym odejścia od produkcji energii z węgla do 2038 r. Program ukierunkowany jest na łagodzenie negatywnych skutków dla gmin, poprzez zrównoważony rozwój regionalny i zagospodarowanie terenu, uwzględniające rozwiązania technologiczne i wyzwania społeczne. Program kładzie nacisk na cztery obszary: zagospodarowanie terenu, mobilność i infrastrukturę, ochronę klimatu, a także innowacyjność i edukację.

Drugi z zaprezentowanych projektów – MARK 51°7 – jest realizowany w Bochum. Opowiedziała o nim Marion Röcke, reprezentująca firmę Bochum Perspektive 2022 GmbH. Jest to projekt lokalny, ale dotyczy on obszaru aż 40 ha w centrum miasta. Jest to przestrzeń, na której przez ponad pół wieku funkcjonowały zakłady produkcyjne firmy Opel. Kiedy fabryka samochodowa została zamknięta w 2014 r., podjęto szybkie działania, aby na nowo zagospodarować tę przestrzeń. W ten sposób powstał obszar otwarty na firmy produkcyjne, logistyczne, administrację i naukę, ale także przyjazny i dostępny dla wszystkich mieszkańców. Do tej chwili aż 66 proc. terenów poprzemysłowych już znalazło nowych najemców. Trwają także prace nad tym, aby w architekturze tego miejsca znalazło się dużo zieleni, służącej lokalnej społeczności.

Dobra współpraca obu metropolii

Webinarium „Revita Metropolis” to kolejny przykład dobrej współpracy pomiędzy GZM i RVR. Przypomnijmy, że obie metropolie podpisały oficjalne porozumienie o współpracy 9 sierpnia 2019 r. Zakłada ono wspólne działania m.in. w takich obszarach, jak rozwój transportu, podnoszenie innowacyjności gospodarki, rozwój terenów zielonych, a także wymiana kulturalna, naukowa i sportowa. Warto jednak dodać, że współpraca obu metropolii trwa nawet dłużej, bo GZM i RVR prowadziły już wspólne przedsięwzięcia np. podczas Szczytu Klimatycznego COP24 w grudniu 2018 r., na mocy podpisanego kilka miesięcy wcześniej listu intencyjnego.

Podczas czwartkowego webinarium zarówno przedstawiciele strony polskiej, jak i niemieckiej, wyrazili chęć uczestniczenia w kolejnych spotkaniach o tej formule.