image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Nasi najmłodsi mieszkańcy Będzina wykazali się dużą pomysłowością i kreatywnością przesyłając mnóstwo pięknych i oryginalnych prac o tematyce drzewa.

Ekologiczny Konkurs plastyczny obejmował trzy kategorie wiekowe: przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, klasy I-IV oraz V-VIII.

W konkursie wzięło udział 101 uczestników. Prace nadesłano z przedszkoli miejskich nr 2, 5, 8, 9, 10, 14, 15 i oddziału przedszkolnego w SP nr 4 oraz ze szkół podstawowych nr 1, 4, 6, 8, 9. Oceniana była kreatywność, oryginalność oraz zgodność z zasadami regulaminu.

Wszystkim dzieciom serdecznie gratulujemy!

Nagrodzone prace:

Kategoria wiekowa: przedszkola

 • I miejsce – Oddział Przedszkolny w SP nr 4
 • II miejsce – PM nr 2
 • III miejsce – PM nr 10
 • Wyróżnienia – Oddział Przedszkolny w SP nr 4, PM nr 13, PM nr 15

Kategoria wiekowa: klasy I-IV

 • I miejsce – SP nr 4
 • II miejsce – SP nr 6
 • III miejsce – SP nr 1
 • Wyróżnienia – SP nr 9, SP nr 6, SP nr 1

Kategoria wiekowa: klasy V-VIII

 • I miejsce – SP nr 4
 • II miejsce – SP nr 9
 • III miejsce – SP nr 1
 • Wyróżnienie – SP nr 9, SP nr 1

Konkurs zorganizowany był w ramach Kampanii Edukacyjno-Ekologicznej Projektu Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny Przemszy i Brynicy – Miasto Będzin współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy.

Źródło: UM Będzin