image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Dąbrowa Górnicza przystąpiła do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej skierowanego do seniorów w związku z panującą pandemią -”Wspieraj Seniora”.

Program skierowany jest do osób powyżej 70 roku życia, które zdecydowały się na pozostanie w domu dla własnego bezpieczeństwa w czasie pandemii. W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia. W ramach Programu wsparcie udzielane jest w formie dostarczania niezbędnych produktów i artykułów pierwszej potrzeby do domu Seniora tj. takich jak: artykuły spożywcze, środki higieniczne oraz leki.

Program realizowany będzie do 31.12.2020r. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych. Koszty zakupów pokrywa senior, przekazując pieniądze przed dokonaniem zakupów.

Zgłoszenie do udziału w programie oraz jego realizacja odbywa się w 4 krokach.

Krok 1. Zadzwonić na infolinię 22 505 11 11

  • Senior, który decyduje się zostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu. Seniorzy proszeni są o zapisanie daty i godziny kontaktu z infolinią.
  • Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08.00-21.00;
  • Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże zgłoszenie Seniora do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Krok 2. 

  • Pracownik MOPS kontaktuje się telefonicznie z Seniorem. W celu weryfikacji podaje datę i godzinę kontaktu z infolinią. Następnie weryfikuje zgłoszenie i ustali w jaki sposób można  pomóc Seniorowi. Następnie podaje imię i nazwisko osoby, która  przyjedzie do seniora w celu realizacji jego potrzeb oraz oraz datę kontaktu;

Krok 3.

  • Osoba, którą wskazał pracownik MOPS przychodzi do Seniora. W celu weryfikacji podaje imię i nazwisko. W celu zrobienia zakupów Senior przekazuje jej listę zakupów zawierającą spis artykułów spożywczych i higienicznych oraz pieniądze na zakupy przed ich zrobieniem.
  • Należy pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego i zachowaniu dystansu.

Krok 4.

  • Dostarczenie zakupów i ich odbiór przez Seniora. Odbiór zakupów od osoby, która Ci pomaga z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: załóż maseczkę, zachowaj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.
  • Rozliczenie odbywa się na podstawie paragonu, w momencie dostarczenia zakupionych towarów. Po dostarczeniu zakupów Senior kwituje odbiór zakupów oraz odbiór reszty pieniędzy osobie, która zrobiła zakupy.
Grafika promująca program Wspieraj Seniora

Źródło: UM Dąbrowa Górnicza