image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Trwają prace związane z restauracją i konserwacją Sanktuarium Świętego Walentego w Bieruniu. Co obecnie jest realizowane? Boczny ołtarz Świętego Antoniego przeszedł pierwszy etap prac odnawiających, natomiast witraże po solidnej renowacji wróciły już na swoje miejsce. Jednocześnie toczone są prace remontowe w domu grabarza, bez których ten historyczny budynek najpewniej uległby całkowitemu zniszczeniu.

Przypomnijmy, że na realizację kilkuletniej inwestycji parafia Świętego Bartłomieja Apostoła pozyskała blisko milion złoty dofinansowania z funduszy unijnych (w ramach RPO WSL). Wspierana jest też regularnie przez Miasto Bieruń oraz Powiat Bieruńsko-Lędziński.

Foto: Patrycja Śliwka

O pracach, które toczyły się przy renowacji Walencinka jesienią pisaliśmy w październiku:

Przypomnijmy, że od wiosny 2018 roku w Sanktuarium Świętego Walentego prowadzone są szeroko zakrojone prace konserwatorsko – restauratorskie o łącznej wartości około 1,2 miliona złotych. Parafia pozyskała na ten projekt dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości blisko miliona złotych. Zarówno Miasto Bieruń, jak i Powiat Bieruńsko-Lędziński wspomagają dodatkowo parafię, przekazując dotacje na realizację tego ogromnego przedsięwzięcia. Część elementów prezbiterium odnowionych zostało również dzięki darczyńcom – parafianom, którzy z własnych środków zasponsorowali prace renowacyjne m.in. obrazów.

Co do tej pory zostało zrealizowane?

  • Odrestaurowane zostało już prezbieterium – Walencinek zyskał nową ambonę i tabernakulum, natomiast ołtarz przeszedł gruntowną renowację z elementami rekonstrukcji.
  • Renowacji poddane zostały obrazy, figurki przy ścianach prezbiterium oraz ołtarze boczne.
  • Zainstalowana został również kurtyna wodna, która ma zabezpieczyć kościół przed ewentualnym pożarem.
  • Latem zrewitalizowano teren wokół Walencinka. Dopełnieniem tej części inwestycji będzie renowacja tzw. domu grabarza.

Więcej zdjęć TUTAJ.

Źródło: UM Bieruń