image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej mają szansę na dofinansowanie zakupu i montażu pomp ciepła. Dotacje mogą sięgnąć 85% kosztów. Miasto przystąpiło do konkursu, w ramach którego może pozyskać środki zewnętrzne na sfinansowanie kolejnej inwestycji proekologicznej.

Pompa ciepła to Odnawialne Źródło Energii, które wytwarza ciepło z powietrza. Odbywa się to w sposób przyjazny dla środowiska, jednocześnie pozwalając zmniejszyć koszty ogrzewania. Cały system, żeby działać sprawnie, potrzebuje niewielkiej ilości prądu. Wykorzystanie ciepła z powietrza atmosferycznego to najtańszy sposób na ogrzewanie domu i wody użytkowej.

O dotacje mogą ubiegać się osoby fizyczne – właściciele domów jednorodzinnych, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza. Dofinansowanie nie będzie przyznane na wymianę ekologicznego systemu ogrzewania, dotyczy jedynie likwidacji kotłów na paliwa stałe (poniżej 4 klasy) i zastąpienie ich pompą ciepła. W projekcie będzie mogło uczestniczyć 100 osób, a w przypadku przekroczenia liczby chętnych odbędzie się losowanie. Dofinansowanie może sięgnąć 85% kosztów, pozostałą część pokrywać będą mieszkańcy. Budynek, w którym ma zostać zainstalowana pompa ciepła, musi spełniać minimalny standard efektywności energetycznej. Jeśli go nie spełnia, do końca roku trzeba będzie wykonać jego termomodernizację. Istnieje też konieczność posiadania w domu stałego dostępu do internetu, niezbędnego do zdalnego monitorowania działania pompy. Podpisywanie umów z uczestnikami planowane jest na przełomie 2021 i 2022 r. Dokładny termin uzależniony jest od procedury oceny projektów i przyznania dofinansowania przez Urząd Marszałkowski.

Szczegółowe informacje o zasadach otrzymania dofinansowania w ramach projektu „Ciepło z powietrza – wymiana źródeł ogrzewania w budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej”, przedstawione zostaną podczas spotkania konsultacyjnego on-line, które odbędzie się 25 marca o godz. 15 na platformie Microsoft Teams

Deklaracje przystąpienia do projektu przyjmowane będą wyłącznie pocztą na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, z dopiskiem „Ciepło z powietrza”, od 25 marca do 14 kwietnia.

Do deklaracji należy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny, odpis z księgi wieczystej), ankietę dotyczącą danych o budynku, pełnomocnictwo (jeśli dotyczy), umowę użyczenia.

Żadne dokumenty związane z tym przedsięwzięciem nie będą podpisywane w domach u mieszkańców.

Przydatne linki:

Regulamin naboru

Deklaracja udziału w projekcie

Ankieta

Pełnomocnictwo

Umowa użyczenia

Dodatkowe informacje na temat zasad projektu można otrzymać w Wydziale Ochrony Środowiska UM: ekologia@dg.pl, nr tel.: 32 295 69 18

Informacje dotyczące zagadnień technicznych: k.lipka@semperpower.pl

Źródło: UM Dąbrowa Górnicza