image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Od 19 kwietnia br. na Rynku w Siewierzu będzie funkcjonować strefa płatnego parkowania. Celem wprowadzenia strefy jest zwiększenie rotacji samochodów parkujących na Rynku.

Pierwotnie Rada Miejska w Siewierzu Uchwałą Nr XVI/198/2020 z dnia 29 października 2020 roku uchwaliła strefę płatnego parkowania, zgodnie z którą pierwsza godzina parkowania była bezpłatna. Niestety, Wojewoda Śląski – Decyzją Nr NPIL.4131.1.977.2020 z dnia 3 grudnia 2020 roku – w ramach rozstrzygnięcia nadzorczego stwierdził nieważność ww. uchwały, uzasadniając swą decyzję między innymi tym, iż Rada Miejska na podstawie obowiązujących przepisów nie była uprawniona do całkowitego zwolnienia z opłat za parkowanie w pierwszej godzinie.

Stosownie do powyższego, Rada Miejska w Siewierzu podjęła drugą uchwałę w której uwzględniono wytyczne z rozstrzygnięcia nadzorczego i określono podstawowe warunki parkowania.

Poniżej przypominamy najważniejsze informacje związane z parkowaniem w strefie płatnego parkowania.

 • Opłata za parkowanie będzie obowiązywała w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-17.00.
   
 • Kierowcy będą zobowiązani do wykupienia biletów parkingowych za pomocą samoobsługowych urządzeń (parkomatów) oraz do umieszczenia biletu w widocznym miejscu, za szybą pojazdu.
   
 • Stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w wyznaczonych miejscach postojowych znajdujących się w strefie płatnego parkowania będą wynosiły:
  • 3,00 zł – za pierwszą godzinę parkowania;
  • 3,50 zł – za drugą godzinę parkowania;
  • 4,20 zł – za trzecią godzinę parkowania;
  • 3,00 zł – za czwartą i kolejne godziny parkowania;
    
 • Za nieopłacony postój lub postój ponad czas opłacony w strefie płatnego parkowania będzie pobierana opłata dodatkową w wysokości 100 zł. Opłatę dodatkową należy wnieść w terminie 14 dni od dnia wystawienia wezwania.
   
 • W przypadku, gdy nałożona opłata dodatkowa zostanie opłacona w terminie 7 dni od dnia wystawienia, to jej wysokość zostanie obniżona do kwoty 50,00 zł.

Źródło: UM Siewierz