image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Jaka jest idea działania MetroLabu? Czy może wyzwolić energię społeczną i być źródłem zmian w przestrzeni miasta? Na jakich celach powinien się skupić- mobilności, smogu, kulturze czy zieleni miejskiej. To jedne z pytań, na jakie będą wspólnie szukać odpowiedzi uczestnicy spotkania z cyklu „Metropolia Idei”.

W marcu b.r. Metropolia zainicjowała prace  nad MetroLabem. To miejskie laboratorium współpracy, które jest otwarte na dialog o mieście i wspólne rozwiązywanie problemów. Ma wspierać zadania Metropolii m.in. w zakresie kształtowania ładu przestrzennego, rozwoju społecznego i gospodarczego, czy transportu. Ważna jest współpraca urzędników, naukowców, przedsiębiorców i mieszkańców. .

21 czerwca o godz. 16.30 w Galerii Teatru Korez w Katowicach (plac Sejmu Śląskiego 2) w ramach projektu Metropolia Idei rozpoczną się warsztaty dla mieszkańców regionu. Uczestnicy będą razem pracować nad określeniem głównych zadań, którymi powinien zająć się Metrolab.

Po ich zakończeniu  o godz. 18.15 odbędzie się debata z udziałem ekspertów. Będą oni mówić o dyskursie miejskim, potrzebie dochodzenia do kompromisu i wartości konsensusu, by osiągnąć wspólne cele.

W debacie uczestniczyć będą: Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, prof. Tadeusz Sławek, filolog, autorytet w zakresie teorii i historii literatury, prof. Piotr Kulas, socjolog i historyk idei oraz Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej i Aneta Moczkowska, ekspertka projektów społecznych, była wiceprezydent Tychów.

Prosimy o nadsyłanie zapisów na adres: przemyslaw.jedlecki@agora.pl

Czerwcowe spotkanie z cyklu Miasta Idei jest organizowane przez Górnośląsko- Zagłębiowską Metropolię we współpracy z katowicką redakcją Gazety Wyborczej.