image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Metropolia wraz z 11 gminami realizuje program STOP SMOG. Dzięki wzajemnej współpracy wymiana źródeł ciepła oraz termomodernizacja może objąć około 210 prywatnych domów jednorodzinnych, których właścicieli nie stać na takie zmiany. Do końca marca mogą oni składać wnioski.

Poprawa jakości powietrza to jedno z głównych wyzwań Metropolii. Problemem jest wysokie, maksymalne stężenia pyłów zawieszonych, tak szkodliwych dla zdrowia. Głównym źródłem emisji jest spalanie węgla w piecach i przestarzałych kotłach węglowych. Program Stop Smog, który realizuje Metropolia jest wsparciem właścicieli domów jednorodzinnych, które mają zbyt niskie dochody, by dokonać zmian w nieefektywnym i zagrażającym środowisku systemie ogrzewania.

Całkowita kwota realizacji wspólnego programu wynosi ok. 11, 1 mln zł, w tym współfinansowanie ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów w wysokości ok. 7,8 mln zł. Metropolia jest odpowiedzialna za doradztwo techniczne oraz przeprowadzenie prac budowlanych dotyczących realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych. Ponadto GZM udzieli gminom pomocy finansowej na poziomie 15 proc. wartości porozumienia.

Obecnie nabór trwa w 10 gminach: Będzinie, Bieruniu, Bobrownikach, Bytomiu, Dąbrowie Górniczej, Gierałtowicach, Mysłowicach, Sośnicowicach, Tychach i Zabrzu trwa nabór wniosków. Można je składać do 31 marca b.r.

Katowice, kolejne miasto uczestniczące w projekcie przygotowuje się do realizacji programu. Ogłoszenie o naborze oraz terminy zostaną podane przez Urząd Miasta do publicznej wiadomości.

W ramach programu zostaną przeprowadzone prace remontowe, które zmniejszą zapotrzebowanie budynków jednorodzinnych na energię do ich ogrzewania i podgrzewania wody. Pierwszym krokiem jest audyt energetyczny. Pozwoli on określić skalę prac remontowych, materiały, które należy zastosować oraz zmiany w instalacjach. Zakres prac zostanie określony w taki sposób, by po ich przeprowadzeniu koszty ogrzania domu były niższe lub przynajmniej porównywalne do kosztów przed remontem.

Metropolia i gminy uczestniczące wspólnie w programie STOP SMOG zachęcają mieszkańców domów jednorodzinnych do zapoznania się z regulaminem programu i złożenia wniosku.

By przystąpić do programu należy:

 • Zapoznać się z regulaminem programu STOP SMOG w urzędzie gminy i pobrać wniosek.
 • Złożyć wypełniony wniosek w urzędzie gminy.

Jeśli Urząd Gminy pozytywnie zweryfikuje wniosek:

 • Przeprowadzi audyt energetyczny, który oceni stan techniczny domu jednorodzinnego
 • Podpisze z wnioskodawcą umowę na realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego.
 • Wyśle ekipę remontowo- budowlaną

By stać się beneficjentem programu należy spełniać następujące kryteria:

 • posiadać tytuł prawny do budynku,
 • mieszkać w tym budynku,
 • powierzchnia użytkowa budynku nie może przekroczyć 200 m2,
 • dochód na 1 członka rodziny nie może przekroczyć
 • dla gospodarstw jednoosobowych –175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (1 673,05 zł)
 • dla gospodarstw wieloosobowych – 125% kwoty najniższej emerytury (2 342,27 zł);
 • nie można  posiadać łącznych środków własnych oraz zasobów majątkowych, które przekraczają 53 000 zł (nie dotyczy wartości budynku i gruntu związanego z budynkiem, którego wniosek dotyczy).

Więcej informacji na stronie Stop Smog – Metropolia GZM oraz w urzędach gmin.

Przydatne linki:

Prawie 200 kopciuchów zniknie z Metropolii. Porozumienie ws. STOP SMOG podpisane – Metropolia GZM