image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Przez wiele miesięcy toczyły się działania zmierzające do powstania w Bieruniu Centrum Logistycznego, które ulokowane będzie między ulicą Oświęcimską a „Torem prób” FCA.

Inwestor – Panattoni Europe opracował dokumentację projektową dla I etapu inwestycji, dla której uzyskał decyzję środowiskową.

Na podstawie tej dokumentacji w dniu 30 kwietnia 2019 roku inwestor uzyskał pozwolenie na budowę (I etapu inwestycji).

W związku ze skalą przedsięwzięcia koniecznym było zaprojektowanie indywidualnego dojazdu do Centrum Logistycznego, co w konsekwencji oznacza rozbudowę infrastruktury drogowej.

Z uwagi na fakt, iż administratorem ulicy Oświęcimskiej jest Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach, koniecznym było zawarcie porozumienia – umowy trójstronnej podpisanej przez inwestora, gminę Bieruń i miasto Tychy.

Umowa ta umożliwia przebudowanie ulicy Oświęcimskiej w zakresie powstania nowego skrzyżowania drogowego oraz budowy drogi gminnej komunikującej ulicę Oświęcimską z Centrum Logistycznym.

W zakresie inwestycji zaplanowano rozbudowę skrzyżowania o pasy włączenia w nowobudowaną drogę gminną, zakończoną rondem na wysokości planowanego Centrum Logistycznego. Projekt przewiduje również budowę zatoki autobusowej, chodników, ścieżki rowerowej oraz oświetlenia ledowego.

Docelowo, po zakończeniu przebudowy infrastruktury drogowej, na skrzyżowaniu zainstalowana zostanie sygnalizacja świetlna.

Całość inwestycji drogowej sfinansowana zostanie przez inwestora – Panattoni Europe.

Aktualnie transport do placu budowy odbywa się drogą tymczasową – do czasu wybudowania nowej drogi, o której mowa powyżej.

W ramach przebudowywanej infrastruktury drogowej powstaną również chodniki, ścieżki rowerowe i nowoczesne oświetlenie uliczne (w technoligii LED). Na planowanym skrzyżowaniu zainstalowana zostanie sygnalizacja świetlna.

Kilka danych dotyczących inwestycji:

  • Wielkość budowanej hali – 7 ha
  • Wartość I etapu inwestycji – około 100 mln zł
  • Przewidywana ilość miejsc pracy – 1200 (300 miejsc dla pracowników biurowych i 900 miejsc dla pracowników magazynowych)
  • Realizacja I etapu inwestycji zapewni gminie wpływy podatkowe w wysokości około miliona złotych rocznie.

Panattoni Europe to światowy potentat – jeden z największych deweloperów powierzchni magazynowych w Europie. Od początku swojej działalności zrealizował w Polsce projekty o łącznej powierzchni ponad 6 milionów metrów kwadratowych. Celem firmy jest wspieranie lokalnego biznesu poprzez dostarczanie i dopasowywanie do zróżnicowanych potrzeb wielofunkcyjnych budynków magazynowych. Na potrzeby rozwoju swojej działalności zajmuje się zakupem gruntów, zabezpieczając najbardziej strategiczne lokalizacje w kraju.

Źródło:www.bierun.pl.