image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Kolonia Zgorzelec – jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc świadczących o przemysłowej tożsamości Bytomia zostanie zmodernizowane w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji. Została już podpisana umowa z wykonawcą prac -Przedsiębiorstwem Budowlanym KORABUD Adam Kordek z siedzibą w Gliwicach.


Wpisane do rejestru zabytków osiedle robotnicze Kolonia Zgorzelec położone jest między Szombierkami i Łagiewnikami. Obejmuje 34 budynki mieszkalne tzw. familoki dwu i czterorodzinne, z których część jest obecnie niezamieszkała.
Wolnostojące budynki z czerwonej cegły, leżące na uboczu w otoczeniu zieleni to niejako symbol Górnego Śląska. Przez lata zamieszkiwane był głownie przez pracowników Huty Zygmunt. W dużej części mieszkańcami osiedla nadal są byli pracownicy huty. Dzięki temu projektowi Kolonia Zgorzelec dostanie drugą szansę – mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.

  Na początek wyremontowanych zostanie 5 z 14 budynków, które obecnie są niezamieszkałe. Gruntownego liftingu doczekają się budynki od numeru 10 do 14, w których powstaną  lokale mieszkalne o powierzchni około 50 m2. Wymienione zostanie tam ogrzewanie, drzwi oraz okna, remont przejdą również dachy i klatki schodowe, a do budynków podłączony zostanie gaz. Każde mieszkanie otrzyma również nowy sanitariat. Teren wokół budynków zostanie uporządkowany i oświetlony.
 

Zgodnie z zapisami umowy inwestor ma 8 miesięcy na wykonanie dokumentacji technicznej i wejście na plac budowy. Wyremontowane obiekty powinny być oddane do użytku w 2021 roku. Koszt tej inwestycji to ponad dziewięć milionów złotych.

  Przypomnijmy, w 2016 roku Kolonia Zgorzelec została włączona do podobszaru rewitalizacji. Występuje tu spore nawarstwienie problemów społecznych: bezrobocie, wykluczenie społeczne i degradacja tkanki mieszkaniowej. Odbył się tam cykl konsultacji społecznych, podczas których mieszkańcy wypracowywali wizję osiedla na najbliższe lata. Ma być ono „zacisznym i spokojnym miejscem, korzystającym z potencjału dziedzictwa historycznego Śląska oraz nowoczesnych rozwiązań w celu zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa, wysokich standardów mieszkaniowych, a także życia oraz oferty rekreacyjnej” (zaczerpnięto z „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”).

  Kolonia Zgorzelec, wybudowana w latach 1897 – 1901 przez Huberta von Tiele-Wincklera dla pracowników pobliskiej Huty Hubertus (po wojnie Zygmunt), jest przykładem zespołu urbanistyczno-architektonicznego z okresu rozwoju przemysłu na Górnym Śląsku.
W przygotowaniu są dalsze postępowania przetargowe na remont pozostałych budynków.

  Rewitalizacja zabytkowego osiedla jest możliwa dzięki dofinansowaniu projektu „Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle  Kolonia Zgorzelec” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wartość całego projektu wynosi 28.907.932,40 zł brutto, w tym dofinansowanie to 24.166.081,54 zł.